O veljači, Valentinovu i ljubavi

     Odahnuli smo. Prošao je najozloglašeniji mjesec. Tjedan dana prije njegova početka za­počeli smo s proslavama i trošenjem novca. Trebalo je darivati sve u obitelji, prija­telje, suradnike, pa i najbliže susjede. Peglali smo kartice da i sebe nagradimo novom toaletom, cipelama, pa i no­vim mirisima. Razmišljali smo - naradili smo se, stariji smo godinu, pa red je da i sebe počastimo. Nakon dugih tri­desetak dana počeli su stizati računi.   Obećali smo si u tim trenucima da ćemo biti opre­zniji u trošenju novca, ali... Evo novog izazova.

     Veljača je najkraći mjesec u godini, ali dani su sve dulji. U mome vrtu su upravo pro­cvale visibabe, to znači da je i proljeće blizu. A onda ono najvažnije - stiže Valentinovo, Dan zaljubljenih. Dobro je to da imamo svakog mjeseca barem jedan dan za neko slavlje, za opuštanje, za bijeg od pomalo grube stvarno­sti, za ljubav i za nadu...

Read more...


 

STEČAJ POTROŠAČA

Kako se riješiti preteških dugova?

     Sve više starijih osoba s blokiranim mirovinama i visokim dugovima propitkuju kako mogu proglasiti stečaj potroša­ča. Stečaj potrošača primjenjuje se u Hrvatskoj od početka 2016. godine i reguliran je    Zakonom o stečaju potrošača. Naš zainteresirani umirovljenik iz Rijeke S.K., stekao je dva temeljna uvjeta, jer je nesposoban za plaćanje, što znači da nije u moguć­nosti podmiriti dospjele novčane obveze (insolventnost potroša­ča) te nije u mogućnosti najmanje 90 dana platiti jednu ili više dospjelih novčanih obveza većih od 30.000 kuna. Živi u stanu koji je u jednom od pokušaja spašavanja od dugova prodao kao ne­useljiv uz pravo doživotnog uživanja te nema drugih nekretnina niti značajne imovine.

     Važno je znati da se stečaj potrošača može pokrenuti samo na njegov, odnosno njezin zahtjev, što znači da potrošača nit­ko ne može prisiliti na stečaj. Prije otvaranja stečaja potrošača provode se dva postupka. Prvi je izvansudski postupak, što ga pokreće isključivo dužnik (potrošač), a provode ga posrednici u FINI (Financijskoj agenciji) i traje 60 dana. U organizaciji Mi­nistarstva pravosuđa provedena je edukacija zaposlenika koji obavljaju poslove savjetovanja. U prvoj fazi prikupljaju se poda­ci o potraživanjima, kao i o imovini dužnika. Postupak se može produljiti na još 30 dana...

Read more...


 

KAKAV MIROVINSKI SUSTAV POGODUJE ŽENAMA?

Ženska kuna vrijedi 77,3 lipe

     Poznato je da su ženske mirovi­ne u Europi za 39 posto niže od muških mirovina, a Hrvatska, kao i većina novih članica Europske unije ima nešto niži rodni jaz u mirovinama, od 22,7 posto. Drugo je, pak, pitanje zašto ženska mirovinska kuna vrijedi samo 77,3 lipe? Može li se onda i sve proizvode kupiti za 22,7 posto niže ci­jene? Naravno da ne može.

     Žene su zakinute i nije velika eni­gma prepoznati koji su uzroci nižih mirovina. Na prvom mjestu je stopa zaposlenosti žena koja je u Hrvatskoj vrlo niska, u 2017. samo 40,2 posto od radnog kontingenta žena, što je 11,8 postotnih poena niže od muške stope zaposlenosti te daleko niže od europ­skog prosjeka od 65,3 posto...

Read more...


 

NEZGODNI SIMPTOMI DOBROG SPAVANJA

     Za početak, riješimo se zauvijek dviju zabluda o hrkanju. Prva je da ništa ne možete učiniti u vezi vašeg hrkanja, a druga je da je hrkanje naprosto samo buka koja je smiješna ili iritantna, ali koja ustvari nema nikakvo značenje. Medicina je potvrdila da su oba mišljenja zaista za­blude. Osim toga, danas se zna da svako hrkanje nije samo bezazleno „piljenje". Je­dan tip hrkanja čak upozorava i na jedno, po život opasno stanje, koje se, srećom, može ispraviti.

     Oko 45 posto svih odraslih osoba hrče povremeno, a 25 posto su kronični hrkači i to su uglavnom muš­karci. Uzrok hrkanju je prepreka u dišnom putu, a to je obično jezik. Kada se čovjek opusti za vrije­me spavanja, njegov je­zik padne prema nepcu i ostalom mekom tkivu na stražnjoj strani ždrijela.

Pri disanju struja zraka uzrokuje vibracije jezika i okolnog tkiva što stvara buku. Kod 30 posto jakih hrkača jezik može pasti toliko daleko da, skupa s mlohavim okolnim mi­šićima ždrijela, potpuno blokira dišni put i čovjek prestaje disati kroz desetak sekundi ili više u regularnim intervalima tijekom noći....

Read more...


 

„UVOZ" UMIROVLJENIKA

Hrvatska - nova meka za strane penziće?

     Već smo navikli na ljetne scene iz naših popularnih turističkih odredišta u kojima, među kon­tingentima turista iz inozemstva, u velikom broju dolaze i njihovi umi­rovljenici. U kontinentalnoj Hrvat­skoj su to najčešće ljudi s Dalekog Istoka, dok su na Jadranu to uglav­nom Nijemci i Skandinavci. No, je li izvjesno da će u skorije vrijeme oni moći provesti ostatak života u Lije­poj Našoj?...

Read more...