UVODNA RIJEČ

„Sitnica" kao Golijat

Piše: Jasna A. Petrović

     Kad 86-godišnja umirovljenica iz Istre pokuša doći do informacije kako kao invalidna osoba dođe do svoje mirovine, nema nikoga tko bi joj odgovorio na kontakt telefonu OTP banke. Kada, pak, novinari po­kušaju pribaviti pojašnjenje od bankarske aristokracije, odgovaraju im u maniri Marije Antoanete koja je glad­nom narodu preporučila da, ako nemaju kruha, jedu kolače.

     OTP je ljubazno odgovorio: „Kontakt telefon je u potpunosti besplatan i klijenti nemaju nikakve do­datne troškove zbog čekanja. Ukoliko klijentica nije u mogućnosti čekati, postoji mogućnost i slanja upita na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Nadam se da smo pomo­gli”, vele bankari. Kakav beskrupulozan savjet Golijata 86-godišnjakinji!

     Već četiri godine Sindikat umirovljenika inzistira da se onima koji to žele mirovina dostavlja besplatno i pu­tem pošte. Oni koji je hoće dobivati preko banke, neka čekaju jednom mjesečno u korona redovima. No, kako s onima koji su prestari, prebolesni ili prenemoćni da bi odlazili u banke, ili banke nema na dohvatu pješice - a javnog prijevoza nema, ili žive na planini ili u udalje­nom gradu? Ništa, odgovara vlast. To je sitnica.

     Zanimljivo kako je to pravo ukinuo još ministar Mirando Mrsić, a stari-novi ministar Aladrović nije taj ne­humani propis ispravio, unatoč stalnim inicijativama Sindikata umirovljenika. Jedan je poslušao banke da se mirovine umirovljenima nakon 1. siječnja 2014. dostav­ljaju samo putem banaka, a drugi se ne bi htio bosti s rogatima. Jer to je, valjda, sitnica.

     Sada u doba korone još je više umirovljenika koji ne mogu doći do svojih mirovina. Katkad i samo zbog stra­ha da stoje u redovima, jer ih bole kukovi i koljena, jer nemaju nikoga od povjerenja tko bi im podizao mirovi­nu, jer se njihov glas ne čuje. I taj problem je ministru sitnica, a umirovljenicima Golijat, Filistejac visok 292,5 cm u oklopu od 60 kg. To je teret bankarske premoći, podložnosti političke vlasti i umirovljeničke nemoći.

     Kroz sitnice vidiš koliko je nekome stalo do tebe. Vladajuća ekipa je pokazala, kao i dvije prethodne, da im nije stalo do umirovljenika. Jer, najbolja je vlast ona koja je učinila svoj narod sretnim i u sitnicama, a osobi­to one koji su najslabiji. Vlast koja nije filistarska i ogra­ničena vlastitom moći.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ISTARSKA ŽUPANIJA


 

Pula: Financiranje projekata udruge

     Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola ostvaruje određenu finan­cijsku potporu preko Javnog poziva na području Grada Pule-Pola u 2020. go­dini, a iz Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2020. godinu.

     S obzirom na prisutnu situaciju sa CO- VID-om 19, i Grad Pula i Istarska županija donijeli su rebalans proračuna te na taj način smanjili predviđena financijska sredstva za aktivnosti po javnim natječajima. Ipak, prijave pulskih SUH-ovaca su prihvaćene.

     Posebno veseli da su oba programa pod nazivom „Skrb za starije osobe", po Javnom pozivu Grada Pule i Istarske župa­nije ostvarila određena financijska sredstva, iako u smanjenom obujmu u odnosu na

podnesenu prijavu. Navedena sredstva omo­gućavaju da oko 50 volontera - aktivista posjećuju starije potrebite umirovljenike te im pružaju skrb pri nabavi lijekova, kućnih potrepština, odlazaka liječniku, pravljenja društva kod kuće ili u šetnji i dr.

     Ostvarena su financijska sredstva i za Program „Zaštita i promocija prava umi­rovljenika - podizanje kvalitete života umirovljenika" po raspisanom Javnom pozivu Grada Pule. Taj Program obuhvaća cjelokupno poslovanje Udruge SUH Pula-Po- la. Udruga organizira i izvršava određene administrativne poslove, ali i organizira, što je i primarna zadaća, određene aktivnosti za cjelokupno članstvo. Nažalost, planirane aktivnosti za I. polugodište ove godine nisu se uspjele u cijelosti izvršiti. Sada je

već nastupilo II. polugodište, i članstvo je zainteresirano i za izlete, i druženja, naročito za sportske igre i proslavu Dana starijih osoba 1. listopada.

     Svakodnevni su i upiti za odlazak u toplice u zemlji i u BiH. No, u udruzi ne znaju što i kako dalje. Da li uopće nešto organizirati ili se strogo pridržavati uputa Stožera civilne zaštite, te ostati kod kuće? Par aktivista je dnevno u uredu Udruge, i pokušavaju se dogovarati o daljnjim aktivnostima, koje bi bile primjerene situaciji, ali i u skladu s uputama Stožera. Rukovodstvo udruge ne može na sebe preuzeti odgovornost u slučaju da se kod nekog člana koji je sudje­lovao u aktivnosti pojavi virus. Ipak je riječ o generaciji s najvećim rizikom za zdravlje.

Bruna Jovanović


 

Pula: Sastanak s talijanskim prijateljima

     Na inicijativu kolega iz SPI CGIL-a Da­nila Toccanea i Ezia Medeota održan je u Puli 23. lipnja susret s predsjed­nikom Županijskog povjereništva SUH-a Istarske županije Vladimirom Buršićem. Tema razgovora bila je nastavak među­sobnih aktivnosti nakon zastoja zbog korona pandemije. S Danilom i Eziom istarski SUH-ovci već godinama surađuju, još od vremena kada su bili zaduženi za inozemne odnose ispred svog regi­onalnog sindikata za Veneto i Furlaniju i Julijsku krajinu.

     Dogovoreno je da se planirani tradici­onalni susret - konferencija bratimljenih organizacija sindikata SUH-a iz Istarske županije i SPI CGIL iz regija Veneto i Furanije i Julijske krajine o aktualnoj društvenoj situaciji, ne održi ove, veće sljedeće godine, nakon završetka svih izbornih skupština ogranaka i podruž- nica/udruga, županijskog povjereništva, regija i SUH-a u cjelini. Isto tako bilo je govora i o nastavku suradnje bratimljenih podružnica SUH-a iz Istarske županije i SPI-a, a posebno prilikom održavanja izbornih skupština naših podružnica.

     Također je dogovoreno da se početkom srpnja na istu temu održi susret nacionalnih tajnika SPI-a Danila i Ezia s predsjednicom SUH-a Jasnom Petrović i potpredsjednikom Vladimirom Buršićem zaduženim ispred SUH-a za odnose s inozemstvom , nastavak planiranih aktivnosti, koje su nažalost mo­rale biti prekinute, kao što su međusobni susreti bratimljenih podružnica SUH-a Regije Zapad i Regije Jug i podružnica SPI-a iz regija Veneto, Furlanije i Julijske krajine, Marke i Apulije, nastavak proširenja bratimljenja naših podružnica Zagreba i zagrebačkog prstena i drugo.

Vladimir Buršić


 

Roč: Izbori i jaglaci

      Članovi SUH-ove podružnice Roč uspjeli su prije eskalacije koronavirusa održati izbornu skupštinu 29. veljače 2020. godine. U Domu kulture okupilo se pedesetak od ukupno 138 članova. Jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu i aktivnosti podružnice u 2019. godini, Financijski izvještaj za 2019. i izvještaj Nadzornog odbora. Za novu/staru predsjednicu podružnice iza­brana je Sonja Kukec, Aldo Rabak je njezin zamjenik, a članovi predsjedništva su još Ida Blašković, Mario Pernić, Ljiljana Pozzecco, Zlatko Kos i Loredana Pavletić.

 

     Skupštini je prisustvovao i predsjednik povjereništva SUH-a Istar­ske županije Vladimir Buršić, koji je pozdravio sve nazočne te kazao kako umirovljenici udruženi u SUH mogu puno postići, istaknuvši uspjeh oko uvođenja nacionalne naknade za starije osobe i najave Vlade da će povisiti cenzus za dopunsko zdravstveno osiguranje.

     Nakon skupštine nastavilo se s druženjem uz večeru i ples do kasno u noć. Mirela Nemarnik pročitala je prigodne stihove po­vodom nadolazećeg Dana žena, a svim ženama su podijeljeni i jaglaci. Veliki aplauz dobili su i Nevija Koraca i Mario Pernić, koji su na pozornici izveli simpatičan skeč na temu aktualnih događanja i života. No, sada je i u Roču korona zamrznula aktivnosti.

Sonja Kukec


 

MEDULIN: Petica za radionicu

     UVinkuranu kraj Medulina je u organizaciji Podružnice SUH-a Medulin 24. lipnja 2020. održana radionica o opasnosti­ma potpisivanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju te postojećim alternativama, a u okviru projekta „Umrežavanje pravde za starije osobe", u suradnji s Ministarstvom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

     Interaktivnu radionicu su vodili pravnici Anto Kuprešak i Sunčica Polovina Jurca iz Pravnog savjetovališta SUH-a u Za­grebu, a sudjelovalo je tridesetak umirovljenika i starijih osoba. Anto Kuprešak je odgovarao na brojna pitanja, posebice kako urediti imovinskopravne odnose za života, a da se istodobno osigura dobra kvaliteta usluge uzdržavanja.

     Prisutne su zanimale alternative ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju - kao što su npr. kupoprodajni i darovni ugovori s pravom plodouživanja te kako se isti sklapaju. Očeki­vano, većina sudionika nije razlikovala ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, iako su neki od njih i sami potpisali ugovor sličnog sadržaja, obično u okviru obitelji.

     Posebno im je bilo zanimljivo saznati preporuku da se u ugovore o doživotnom uzdržavanju unesu detaljne obveze na strani uzdržavatelja. Pravnici su prezentirali i desetak slučajeva iz pravne prakse iz kojih je vidljiva opasnost skla­panja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, gdje su katkad strarije osobe završile i na ulici. Nerijetko je ishod nedovoljna i neadekvatna skrb o uzdržavanoj osobi, kao i male šanse za raskid takvih ugovora. Upozoreni su i da paze kako ne bi s vlasnicima obiteljskih i privatnih domova potpisali takve ugovore, jer je bilo dosta primjera s lošim ishodima.

     Također ih je zanimalo pitanje oporučnog raspolaganja imovinom, te koji su načini sastavljanja oporuke, što im je de­taljno objašnjeno. Posebno su željeli znati koja je razlika između vlastoručne i javne oporuke, kao i gdje deponirati oporuku, za što su dobili savjet da je to najpouzdanije učiniti pri sudu. Bilo je i interesa za opća pravna pitanja npr. vezano uz izbore, a zbog promjene prebivališta, što je logično s obzirom na skore parlamentarne izbore. Sudionici su pozdravili održavanje takvih radionica i visoko ocijenili prezentirane im sadržaje.


 

FAŽANA: Izbori i pohvale

     SUH-ova podružnica Fažana 22. veljače 2020. godine održala je redovnu Izbornu i Izvještajnu skupštinu na kojoj se okupilo stotinjak članova. Za predsjednika podružnice ponovno je izabran Timotej Pejin, a za članove Predsjedništva Mirjana Radišić Ružić, Božena Jozefina Stanišić, Anamarija Toffetti, Anđela Kaštelan, Milan Novak i Milorad Belušić. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Ana Jelavić za predsjednicu te Ljerka Novak i Vazmoslav Ružić za članove.

     Izabrani su i članovi Županijske skupštine SUH-a te delegat za Izbornu skupštinu SUH-a. Uslijedile su pozdravne riječi gostiju, brojne pohvale za rad u 2019. godini te čestitke izabranima. Za vrijeme trajanja Skupštine na video zidu su se vrtjele slike sa svih aktivno­sti podružnice u 2019., koje su bile brojne. Posebno su pohvaljeni umirovljenici sportaši, za koje je načelnik općine Fažana priredio prijem na kraju godine.

     Pohvaljene su i članice kreativne radionice za humanitarni rad i sudjelovanje na Fažanskom kulturnom ljetu. Nakon Skupštine nastav­ljeno je druženje prisutnih uz domjenak u vijećnici Općine Fažana.

Timotej Pejin