UVODNA RIJEČ

Mijenjam bocu za staž

Piše: Jasna A. Petrović

     Znate li koliko plastičnih boca vrijedi jedna godina mirovinskog staža hrvatskog umirovljenika? Sitnicu od 167 boca. Prosječna je mirovina u prosincu 2020. godine iznosila 2.566,56 kuna, a cijena jedne povratne plastične bočice je pola kune. Kad tu„sarmu" podijelite s prosječnih 30 godina i 9 mjeseci staža koliko je za tu mirovinu odradio prosječni hrvatski umirovljenik, dobijete točno 83,5 kuna po godini radnog staža. A onda to podijelite s pola kune po bočici, i eto onog famoznog broja od 167 boca. Ako ste bili nesretnoga usuda, pa ste imali nižu plaću od prosjeka, onda vam se priznala samo najniža mirovina, pa vam godina staža iznosi samo 69,42 kune ili bijednih 139 bočica.

     Sada bi neki pametnjaković rekao kako je onda bolje cijeli život skupljati boce po kantama za smeće i kontejnerima, nego odraditi više od tri desetljeća, pa onda i ovako i onako - skupljati boce za preživljavanje. Tako je to u zemlji u kojoj 61 posto svih umirovljenika imaju mirovine niže od hrvatske linije siromaštva od 2.710 kuna.

     Dok se umirovljenici iz većine europskih zemalja raduju umirovljenju, u Domovini je to trenutak za pa­niku. S razlogom. Europska je zamjenska neto stopa mirovine 2018. iznosila 52 posto. Naime, toliki je udjel od svoje vlastite zadnje plaće prosječni umirovljenik dobio s prvom mirovinom. Međutim, u Hrvatskoj je taj iznos bio samo 39,1 posto, daleko manje od 70,9 posto u Bugarskoj ili 56,1 posto u Mađarskoj, ili pak 79,5 po­sto u Italiji i 76,5 posto u Austriji. Tamo samo sklizneš u mirovinu i malo presložiš prioritete, dok u      Hrvatskoj tim danom za većinu počinje borba za goli opstanak. Tako je bilo 2018., a sada početkom 2021. je taj udjel prosječne neto mirovine u prosječnoj neto plaći pao na samo 37,4 posto. I dalje pada, jer će i najnovijim uskla­đivanjem mirovina od oko nula posto, realna vrijednost mirovina nastaviti opadati. S pandemijom utoliko više i brže, strmoglavo prema dnu.

     I dok za svjetske bogatune znamo koliko su se omastili u godini pandemije, jer njihovo je bogatstvo poraslo za 27,5 posto, u Hrvatskoj se ti podaci skrivaju od javnosti. A kako i ne bi kad se sve politike, a posebno porezne, vode u korist bogatih da budu još bogatiji, a socijalne razlike bujaju daleko od oka, daleko od srca. Shvaćanje da su siromašni i bogati jednaki pred smrću počiva na zabludi. Siromašni i bogati nisu jednaki pred smrću, nego tek nakon smrti. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ISTARSKA ŽUPANIJA


 

Pula: Pripreme za proljeće

     Naznake procijepljenosti stanovniš­tva i dolazak proljeća koji će smanji­ti širenje pandemije razlog su da se među pulske SUH-ovce vratio dašak opti­mizma. Slijedom toga odrađuju se pripre­me za odlazak članova u Istarske toplice, ali i u Banju Vrućicu u BiH. Na oba puta išlo bi se 9. ožujka, a vraćalo 19. ožujka, daka­ko ako to dozvoli epidemiološka situacija. Put do BiH bi mogao ipak biti malo kom­pliciraniji, jer su u tijeku pregovori s prije­ vozničkim tvrtkama oko cijene prijevoza, s obzirom da se još ne zna koliko će ljudi se smjeti voziti u jednom autobusu. To bi moglo poskupiti cijenu, pa su neki čla­novi već rekli kako će na put do BiH, ako zatreba, krenuti i vlastitim automobilima.

     Volonterska služba Udruge SUH-a Pula i dalje redovito obilazi svoje bolesne i teže pokretne članove. Održan je i onli- ne sastanak s pobratimljenim talijanskim SPI CGIL, na kojem je sudjelovala Bruna Jovanović, a na kojoj se moglo čuti da i talijanski umirovljenici zbog ekonom­skih posljedica korone gube plaćajuće članove. Došlo je i do smjene u vodstvu pulske udruge, Mirjanu Diku-Dužman je na mjestu predsjednice zamijenio Lučo Pavletić, a zamjenica predsjednika je Zo- rica Drandić. Unatoč koroni, ured udruge otvoren je svakog ponedjeljka i srijede od 9 do 12sati, a petkom se sastaje i čelništvo udruge.      Bruna Jovanović


 

Medulin: Nikad viđen doček

     Ovo je po mnogočemu bio pose­ban kraj godine, a Novu godi­nu naše članice iz Medulina su dočekale potpuno drugačije od svih dosadašnjih, bez zagrljaja, druženja i veselja. Uz to su Hrvatsku pogodili i razorni potresi. Trenuci koje su proživ­ljavali s obiteljima koje su ostale bez svega, nisu im dali želju da se provesele onako kako inače sedamdesetgodiš- njakinje znaju, a niti da zapale lampice na boru koji su kitili danima. Članice su zadnji dan u godini, uz kolače i šampa­njac, tiše nego inače, dočekali podne u jednom kampu u Premanturi.

      Nazdravile su što je jedna ovako loša godina konačno za nama. Pjevale su "u danima tuge, u danima sreće... nadamo se da se 2020. ponoviti neće...". Za potrebe fotografiranja su se zbile, što inače ne rade, kod vježbanja se udalje na par metara, kod kuće od muževa na pet metara, a od svekrvi po petnaest metara, dok njihovi muževi još nisu odlučili koju će razdaljinu uzeti od punica. Uključile su se u sakupljanje pomoći za nastradale, i dale priliku pokazati zajedništvo, nadajući se da ovo mora brzo proći.

Verica Vidmar


 

ISTARSKA ŽUPANIJA: Tri mandata našeg Vladimira

     Izvještajno-izborna Skupština Žu­panijskog povjereništva SUH-a Istarske županije održana je 22. prosinca 2020. godine putem video konferencije, nažalost bez srdačnih rukovanja i zagrljaja solidarnosti, ali su delegati i brojni gosti iz Italije, žu­panije i Središnjeg ureda SUH-a, barem imali priliku vidjeti se putem ekrana i uputiti osmijeh dobrodošlice. Skupšti­nu je otvorio dosadašnji predsjednik Vladimir Buršić izrazivši zadovoljstvo što se većina članova uspjela pridružiti skupštini. Čestitao je novoizabranim i dosadašnjim članovima, a posebno Evi Vrtovec iz Podružnice Umag, jedinoj novoizabranoj predsjednici.

      Posebno se zahvalio kolegi Antonu Pertotu za dosadašnji rad kao pred­sjednika Podružnice SUH-a Umag u nadi da će i nadalje biti od pomoći SUH-u u drugoj ulozi. Zahvalio se i svi­ma na kolegijalnosti, lijepoj suradnji i međusobnom uvažavanju u proteklih 12 godina koliko je bio predsjednik ovog tijela, kao i svim gostima koji su se priključili video linkom. Izrazio je zadovoljstvo radom 11 istarskih po­družnica i ogranaka koje čine gotovo polovicu ukupnog plaćajućeg članstva SUH-a te istaknuo dobru suradnju s talijanskim sindikatom umirovljenika iz regija Veneto i Friuli Venezia Giulia, a posebno s okrugom Trst. Važna točka dnevnog reda svakako je bio izbor novog vodstva. Za predsjednicu Županijskog povjereništva SUH-a Istar­ske županije u narednom mandatu, jednoglasno je izabrana Đina Šverko iz Udruge SUH-a Pula-Pola, dok je Mirjana Monas iz podružnice Pazin izabrana za zamjenicu predsjednice.

     Jednoglasno je podržan prijedlog da Đina Šverko bude kandidatkinja za potpredsjednicu SUH-a. Đina Šverko se zahvalila na izboru i ukazanom po­vjerenju. Posebnu zahvalu i priznanje uputila je dosadašnjem dugogodiš­njem predsjedniku u 3 mandata (12) godina Vladimiru Buršiću na njegovom predanom trudu i uspješnom radu. Zahvalila se svim timovima u podruž- nicama/udruzi koji uz neizmjeran en­tuzijazam i trud uspijevaju kroz razne vidove, pomoći članovima te najavila daljnju borbu za povećanje standarda umirovljenika.

Đina Šverko


 

Pazin: Uspješne četiri godine

      Redovita godišnja Izvještajno-iz- borna Skupština SUH-ove podruž­nice Pazin održana je 30. stude­nog 2020. pisanim putem. O točkama dnevnog reda glasalo je 86 članova, što čini kvorum. Predsjednica Mirjana Monas podnijela je izvješće o radu Po­družnice za protekle četiri godine te je istaknula zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, prvenstveno sve većim brojem aktivnosti, povećanjem članova i ostvarenih prihoda. Mirjana Monas ponovno je, jednoglasno, izabrana za predsjednicu Podružnice te je izabrano još 12 članova Predsjedništva i tri člana Nadzornog odbora.

      Za delegata na predstojećoj izbornoj Skupštini SUH-a po funkciji predsjednice Podružnice odabrana je Mirjana Monas. Za predstavnike Podružnice Pazin u Skupštini Županijskog povjereništva SUH-a IŽ odabrani su Mirjana Monas i Mate Jurić. Podržana je kandidatura za Predsjedništvo SUH-a Eve Vrtovec iz Umaga i Verice Vidmar iz Medulina, te je podržana Đina Šverko za predsjednicu Županijskog povjereništva SUH-a Istar­ske županije i potpredsjednicu SUH-a za regiju Zapad.

Nidija Kiršić


 MEDULIN: Telefonska sjednica

     Izborna skupština SUH-ove podružnice Medulin održana je 5. prosinca 2020. telefonskim putem. Za predsjednicu Podružnice ponovno je izabrana Verica Vidmar, a za njezinog zamjenika Bruno Rakić. Izabrani su i predsjednici ogranaka te podružni­ce. Predsjednica ogranka Vinkuran je Marija Rosanda, ogranka Premantura je Marija Rakić, ogranka Pomer je Onelija Bekić, ogranka Banjole je Ante Vrsaljko, ogranka Medulin - Vesna Vulić te ogranka Pješćana uvala - Branka Udovičić.