UVODNA RIJEČ

Psihijatar iz kontejnera

Piše: Jasna A. Petrović

     Zove se Trpimir Glavina i predstojnik je splitske klinike za psihijatriju. On je ili lud, ili je bolestan ili je zao. Pročitajte što je rekao o starima u radijskoj emisiji U mreži Prvoga, emitiranoj na četvrtom programu HRT-a. “Današnja civilizacija, rekao bih, ima najviše problema, nažalost, sa starim ljudima i smećem, koliko god to groteskno zvučalo. Ne znamo što ćemo ni s jednima ni s drugima!”

     Na tematskoj Facebook stranici Pokret protiv siromaštva starijih osoba ovu je izjavu prokomentiralo šestotinjak pratitelja. Globalni je zaključak da je riječ o čovjeku koji je zao, iako možda nije usamljen u takvom mišljenju. Definitivno nije preporučljivo starima skončati u njegovom reciklažnom psihijatrijskom dvorištu.

     Usporedba starih ljudi i smeća možda i nije previše šokantna, jer ova zemlja nije razvila strategije, politike i mjere kojima bi obranila njihovo dostojanstvo i standard. Osim Irske, Hrvatska je najgora EU zemlja po vrednovanju starijih osoba, jer za razliku od drugih država, jedan umirovljenik vrijedi samo 38 posto radnika, koliko iznosi udjel prosječne mirovine u prosječnoj neto plaći. U Hrvatskoj je taj negativni trend opadanja realne vrijednosti mirovina čak propisan zakonom, jer se mirovine usklađuju po nepovoljnoj formuli.

     Da, stari su teret društvu, siromasi bez priznanja za svoj prosječno 32-godišnji rad i isto toliko godina punjenja državnog proračuna porezima i doprinosima. Da, stari su obezvrijeđeni, poniženi i prevareni. U zadnjih tridesetak godina se nisu gradili ni domovi umirovljenika, već se poticalo privatizaciju socijalnih usluga, bez kriterija i nadzora. Takvi su domovi naprosto spremišta potrošenih tijela, riblje konzerve u kojima su korisnici natiskani bez ikakvog poštovanja. I onda svako toliko plane neka baklja, a samo ove godine izgorjelo ih je osam, a nedavno je gorio još jedan na sjeveru Hrvatske, ali su ih pravovremeno pretovarili.

     Treba li onda kriviti tog psihijatra Glavinu i mahati mu pri­jetnjom prijave zbog govora mržnje temeljem dobi? Zašto nije reagirala Pučka pravobraniteljica koja se uporno protivi osnivanju ureda posebnog pravobranitelja za starije osobe? Možda ovom psihijatru samo treba psihijatar? Ili je on ipak samo glasnogovornik većinskog društvenog stava, bez srama i etike?    Njegova usporedba starih ljudi i smeća je slika njegove kulture i ljudskosti, ali i društvenog motrišta ojačanog pandemijom. Zbog starih se, a ne zbog pandemije, ne može živjeti normalno?!

     Psihijatar Glavina, poručuju stari kroz brojne komentare njegovog javnog ispada, trebao bi se pogledati u ogledalo, pa će vidjeti - cijeli deponij. I da, točno je da je veliki društveni problem suočiti se sa starenjem stanovništva, ali i odstranjiva­njem i recikliranjem smeća. No, pored brige o starcima i smeću, možda nam je prioritet riješiti se budala, na vlasti i pri vlasti.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ISTARSKA ŽUPANIJA


 

Medulin: Samo nebo je granica

     U suradnji s Općinom Medulin i Crvenim križom već niz godina medulinski SUH-ovci organiziraju vježbe za one koji godine više ne broje, jer tako brzo prolaze. Kažu da je promicanje zdravih navika važno u starijim godinama, zbog čega su, uz pridržavanje epidemioloških mjera, članovi odlučili vježbati dva puta tjedno u Premanturi. Aktualna pandemija koronavirusa stavlja u drugi plan apsolutno sve aktivnosti koje nisu nužne.

     Moramo krenuti od sebe i ponašati se u skladu s uputama, te je širenje virusa u njihovoj općini svedeno na najmanju mjeru, s tim da nisu imali ni jedan pozitivan slučaj.

     Sada kad su završile turističke aktivnosti, uključili su se na vježbanje u borovoj šumici uz more koja je idealna za vježbe u prirodi. Tjelovježba - to je najjeftinije što se pozitivno može učiniti za svoje zdravlje i naši članovi se veselo drže tog stila života u starim tenisicama i trenirkama.

Verica Vidmar


 

Pula: Izborne skupštine ogranaka

     Od posljednje skupštine pulske po­družnice prošlo je već četiri godine. U to vrijeme predsjednica Podružnice SUH-a Pula bila je Neta Žiković, kada je donesena odluka, da se imenuje novi/a predsjednik/ca s obzirom na Netine go­dine i dugogodišnji rad, ali je ona ostala počasna predsjednica. Smrt Nete rastužila je sve članove podružnice, no uvijek će je pamtiti po velikom doprinosu u borbi za prava umirovljenika.

     U planu je održati godišnju skupštinu podružnice u Puli, ali prije toga je potrebno održati skupštine ogranaka, kojih ima 11. Ogranci su se formirali zavisno od intere­sa pojedinih članova. Primjerice, posto­je ogranci formirani od bivših djelatnika određene radne organizacije i/ili tvornice, ogranci po mjestu boravka na području Pule i okolice, ogranci na području druge općine ili grada.

     Posljednjih dana održane su skupštine Ogranka Prosvjeta (većina članova su pro­svjetari, bivši učitelji, nastavnici, profesori), Ogranka Arena-Riviera i Ogranka Šijana, koji su formirani po dijelovima Pule, upravo pod tim nazivima. Skupštine su održane

tako da su se pridržavale svih uputa Stožera civilne zaštite u vezi Covid-19, u smislu okupljanja, naročito starijih osoba. No­sile su se maske, dezinficirale su se ruke, i prostor je bio tako velik, da se mogao održati pravilan razmak između prisutnih.

     Na svakoj je skupštini bilo govora o financiranju. Naime, iznos od 50 kuna članarine je stvarno mali, ali isto tako je konstatirano da puno umirovljenika prima niske mirovine, i svako veće od­vajanje predstavlja problem. Danas više nema donacija kao nekada, a ako i ima, one su simbolične. Za ogranak ostaju 22 kune na raspolaganju, pa zavisno od broja članstva, ostvaruje se određeni prihod.

     Ogranci Prosvjeta i Šijana imaju preko 140 članova svaki, te s tim novcem mogu npr. pred kraj godine učiniti koje dobro djelo, tj. posjetiti stare i bolesne, ili i dugo­godišnje članove i odnijeti neki skromni dar u naturi, što su kroz ove godine i učinili. Arena-Riviera ima samo 30 članova te je na skupštini donesena odluka da se kao ogranak rasformira, a članovi priključe onim ograncima za koje pokažu interes. To je učinjeno upravo radi toga što nema

dovoljno prihoda, a nemaju ni poseban poslovni prostor gdje bi se mogli sastajati i družiti se.

     Sva tri ogranka kroz prethodno raz­doblje sudjelovali su u radu Podružnice - danas Udruge SUH-a Pula, jer je i najvi­še aktivnosti upravo preko Udruge. Ipak, najaktivniji je bio Ogranak Prosvjeta, koji je godinama, do ove izborne skupštine, vodila profesorica Hedviga Karčić. Ona je sa svojim Odborom organizirala posebna događanja za "dan učitelja" te je organizirala više izleta na području Istarske županije, kako bi još više upoznali svoj bliži zavičaj. Istaknuto je da su članovi ovog Ogranka bili posebno aktivni na svim dosadašnjim sportskim susretima članova SUH-a Istar­ske županije.

     Na skupštinama ovih ogranaka izabrani su novi odbori, novi ili potvrđeni stari pred­sjednici ogranka, te su izabrani delegati za Skupštinu Udruge. Ovaj put izostalo je zajedničko druženje nakon skupštine, obzirom na već poznatu situaciju sa Co- vid-19. Novi izabrani članovi obvezali su se na aktivan rad.

Bruna Jovanović

 


 

Pula: Financiranje projekata udruge

     Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola ostvaruje određenu finan­cijsku potporu preko Javnog poziva na području Grada Pule-Pola u 2020. go­dini, a iz Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2020. godinu.

     S obzirom na prisutnu situaciju sa CO- VID-om 19, i Grad Pula i Istarska županija donijeli su rebalans proračuna te na taj način smanjili predviđena financijska sredstva za aktivnosti po javnim natječajima. Ipak, prijave pulskih SUH-ovaca su prihvaćene.

     Posebno veseli da su oba programa pod nazivom „Skrb za starije osobe", po Javnom pozivu Grada Pule i Istarske župa­nije ostvarila određena financijska sredstva, iako u smanjenom obujmu u odnosu na

podnesenu prijavu. Navedena sredstva omo­gućavaju da oko 50 volontera - aktivista posjećuju starije potrebite umirovljenike te im pružaju skrb pri nabavi lijekova, kućnih potrepština, odlazaka liječniku, pravljenja društva kod kuće ili u šetnji i dr.

     Ostvarena su financijska sredstva i za Program „Zaštita i promocija prava umi­rovljenika - podizanje kvalitete života umirovljenika" po raspisanom Javnom pozivu Grada Pule. Taj Program obuhvaća cjelokupno poslovanje Udruge SUH Pula-Po- la. Udruga organizira i izvršava određene administrativne poslove, ali i organizira, što je i primarna zadaća, određene aktivnosti za cjelokupno članstvo. Nažalost, planirane aktivnosti za I. polugodište ove godine nisu se uspjele u cijelosti izvršiti. Sada je

već nastupilo II. polugodište, i članstvo je zainteresirano i za izlete, i druženja, naročito za sportske igre i proslavu Dana starijih osoba 1. listopada.

     Svakodnevni su i upiti za odlazak u toplice u zemlji i u BiH. No, u udruzi ne znaju što i kako dalje. Da li uopće nešto organizirati ili se strogo pridržavati uputa Stožera civilne zaštite, te ostati kod kuće? Par aktivista je dnevno u uredu Udruge, i pokušavaju se dogovarati o daljnjim aktivnostima, koje bi bile primjerene situaciji, ali i u skladu s uputama Stožera. Rukovodstvo udruge ne može na sebe preuzeti odgovornost u slučaju da se kod nekog člana koji je sudje­lovao u aktivnosti pojavi virus. Ipak je riječ o generaciji s najvećim rizikom za zdravlje.

Bruna Jovanović


 

PULA: A što kad nemam nasljednike

     Udruga SUH Pula ugostila je 29. rujna 2020. interaktivnu radi­onicu Pravnog savjetovališta SUH-a u ime Istarske županije. Ra­dionici je prisustvovalo dvadesetak osoba i odlično je ocijenjena. Pred­sjednica podružnice SUH-a Pula Mir­jana Dika Dužman je pozdravila orga­niziranje takvih terenskih radionica koje umirovljenicima mogu približiti i objasniti teme koje su im od velikog značaja.

     Pravni savjetnici SUH-a su upo­znali sudionike i sa zahtjevima SUH-a vezano uz ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, te su dobi­li brojne opće pravne savjete vezano uz različita pitanja glede raspolaganja imovinom.

Uz glavnu temu radionice posta­vilo se niz pitanja vezano uz dokazi­vanje izvanbračne zajednice, što kad osoba nema nasljednika i kada se ostvaruje pravo na nužni dio nasljed­stva. Također su podijeljene i šprance oporuka. Atmosfera je bila ugodna i prijateljska, s puno interakcije, jer je bilo mnogo pitanja tijekom radioni­ce.

     Naši pravni savjetnici pozvali su sve potrebite da zovu radi savjeta. Po­dijeljeni su letci s temama o kojima se pričalo na radionici, a koje su sudioni­ci uzimali i za svoje susjede i prijatelje. Na letcima su i kontakt podatci Prav­nog savjetovališta SUH-a, tako da svi članovi mogu zatražiti pravnu pomoć elektronskim ili telefonskim putem. Radionica je završila uz osvježenje.


 

Pula: Sastanak s talijanskim prijateljima

     Na inicijativu kolega iz SPI CGIL-a Da­nila Toccanea i Ezia Medeota održan je u Puli 23. lipnja susret s predsjed­nikom Županijskog povjereništva SUH-a Istarske županije Vladimirom Buršićem. Tema razgovora bila je nastavak među­sobnih aktivnosti nakon zastoja zbog korona pandemije. S Danilom i Eziom istarski SUH-ovci već godinama surađuju, još od vremena kada su bili zaduženi za inozemne odnose ispred svog regi­onalnog sindikata za Veneto i Furlaniju i Julijsku krajinu.

     Dogovoreno je da se planirani tradici­onalni susret - konferencija bratimljenih organizacija sindikata SUH-a iz Istarske županije i SPI CGIL iz regija Veneto i Furanije i Julijske krajine o aktualnoj društvenoj situaciji, ne održi ove, veće sljedeće godine, nakon završetka svih izbornih skupština ogranaka i podruž- nica/udruga, županijskog povjereništva, regija i SUH-a u cjelini. Isto tako bilo je govora i o nastavku suradnje bratimljenih podružnica SUH-a iz Istarske županije i SPI-a, a posebno prilikom održavanja izbornih skupština naših podružnica.

     Također je dogovoreno da se početkom srpnja na istu temu održi susret nacionalnih tajnika SPI-a Danila i Ezia s predsjednicom SUH-a Jasnom Petrović i potpredsjednikom Vladimirom Buršićem zaduženim ispred SUH-a za odnose s inozemstvom , nastavak planiranih aktivnosti, koje su nažalost mo­rale biti prekinute, kao što su međusobni susreti bratimljenih podružnica SUH-a Regije Zapad i Regije Jug i podružnica SPI-a iz regija Veneto, Furlanije i Julijske krajine, Marke i Apulije, nastavak proširenja bratimljenja naših podružnica Zagreba i zagrebačkog prstena i drugo.

Vladimir Buršić