UVODNA RIJEČ

Budite milosrdni, prvo dajte gladnima, žednima i ozeblima

Piše: Jasna A. Petrović

     Ova je zemlja zarobljena u prošlosti i umjesto o plaćama i pen­zijama, raspravlja o ustašama i partizanima. Vi umirovljenici niste u fokusu njihovog interesa, briga ih za vas, ne vide, ne čuju, ne znaju, pa čak i ne vjeruju da je ova zemlja potopila svoje stare na dno si­romaštva.

     Najgore je što je sramotu da kopa po kontejnerima i hrani se iz kanti za smeće doživjela je generacija koja je izgradila tvornice i škole, kupovala strojeve i radila za male plaće. Sada smo višak, teret, balast, suvišni. Kada smo počeli sakupljati plastične boce i hranu s poda na tržnicama, sramili smo se svog siromaštva. Negdje u kutu uma kuckala je - krivica. No, mi nismo krivi što smo siromašni. Vi na vlasti, vi ste krivi, i lijevi i desni, i crveni i plavi. Vi se trebate sramiti!

     Kažu da nas je previše i da smo lažni umirovljenici. Kao da smo s pištoljem natjerali referenta u mirovinskom da nam odobri penziju?! Oni su pisali takve zakone, oni su proveli 16 reformi mi­rovinskog i uveli drugi mirovinski stup koji će opljačkati buduće generacije. Tko je vas pitao? Je li vas tko pitao želite li u starosti biti siromašni?

     Mi volimo svoje živote i ponosni smo na svoje djelo. Što bi imali branitelji za braniti, da MI nismo izgradili ovu zemlju u respektabilnu i najrazvijeniju u regiji. Što bi bilo od obrane da nismo svo­jim zamrznutim penzijama financirali nabavu oružja i ponijeli teret recesije na svojim leđima. I nismo to naplatili zemlji koju volimo, nismo uzeli proviziju od domovine, nismo je pokrali.

     Kako li je to promašena socijalna država u kojoj mirovina posta­ne kazna! Kako su mali u duši i sitni srcem oni koji kažu da nemamo što tražiti i da nećemo ništa dobiti, jer su nam dali sve što su trebali.

     Pa onda ONI - čija jedna mjesečna plaća može pokriti jednogo­dišnju prosječnu mirovinu - sjednu u barokne salone i dogovore kako će kupiti osam ratnih bombardera

     A nama kažu da su naši zahtjevi za uvođenje hitnih mjera protiv siromaštva starijih osoba - pretjerani i nerealni. Premijer kaže da će napraviti za umirovljenike sve što je realno i moguće u prora­čunskim okvirima. A bit će u proračunu za ratne zrakoplove? Bit će odmah za povrat „posuđenog" novca svima s povlaštenim mirovi­nama višim od 5.000 kuna? Bit će, i to iz radničkog mirovinskog fon­da, za sve pripadnike HVO-a iz susjedne države? Bit će za povećana prava svim braniteljima, ali neće biti za vas.

     Ne bunimo se da nezaposleni branitelji dobiju naknadu. Ne bo­rimo se da se posuđeno vrati. No, pitanje je kada, iz kojeg novca, kojim ritmom.

     Ali prvo dajte gladnima, žednima i ozeblima. Budite milosrdni. Jer, pa reći ćemo vam otvoreno, u protivnom ni vi nećete trajati. Nećete, jer će vas pojesti vlastita pohlepa i socijalna indiferentnost.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PROSVJEDI GENERACIJE SAKUPLJAČA PLASTIČNIH BOCA

7.000 UMIROVLJENIKA POSLALO PORUKE SOCIJALNO AUTISTICNOJ VLADI

Nije nas sram što smo siromašni, neka vas bude sram!

       U organizaciji Sindikata umirovljenika Hrvatske pod slo­ganom „Zaustavimo siromaštvo i poniženje u starosti" više od sedam tisuća građana i građanki, većinom sta­rije dobi, izašlo je 10. listopada, unatoč kiši, na trgove Zagre­ba, Splita, Pule, Osijeka i Slavonskog Broda, a tri dana kasnije i Zadra, kako bi poručili vladajućima da vremena za zaustav­ljanje siromaštva starijih nema i da je taj trenutak - sada.

 

     Iako se premijer Andrej Plenković dan ranije oglasio i unapri­jed odbio zahtjeve umirovljenika s izlikom kako novaca nema i da su zahtjevi umirovljenika nerealni, prosvjednici su još jednom na prosvjedima predložili konkretne i realne mjere za bolje sutra starijih osoba. Povećanje mirovina za 19 posto umirovljenima nakon 1. siječnja 1999. s reobračunom do danas, povećanjem aktualne mirovine za 14 posto od 1. siječnja 2018., uvođenje mi­nimalne mirovine u visini od najmanje 50 posto bruto minimalne plaće (s korektivnim faktorom za svaku godinu) i uvođenje naci­onalne mirovine, samo su neki od njih. Dok se premijer pita kako to ostvariti, umirovljenici ponavljaju - ukinite drugi mirovinski stup, oduzmite naše novce bankama i vratite ih u prvi stup.

 

 Zagreb:

 

MLADI IZ ZEMLJE, STARI POD ZEMLJU

 

     Predsjednica SUH-a Jasna Petrović poručila je kako su umirovljenici, koji čine ukupno četvrtinu stanovništva, obe­spravljeni, osiromašeni i poniženi.

„Vlast tvrdi da su naši zahtjevi pretjerani i nerealni i da smo dobili 2,1 posto povećanja mirovina, što je najviše u po­sljednjih osam godina. Imamo socijalno autističnu Vladu, vi­djet ćemo koliko će potrajati.....

Read more...

 

Kad si star ne moraš biti bolestan i nemoćan

     Poznato je da je pitanje starenja komplicirano. To je postupan pro­ces u kojem tjelesni organi posu­staju u svojoj funkciji, a organizam po­staje osjetljiv na bolesti koje su uobiča­jeno povezane sa starenjem.

     Međutim, sve se više uočava da su zdravstveni problemi, koji se obično pripisuju procesu starenja, ustvari više povezani s genetikom i načinom živo­ta. Mi ne možemo puno učiniti što se tiče naših gena ili neumitnog protoka vremena. Ali, možemo spriječiti mnoge bolesti koje su obično sinonimi stare­nja. Razumije se, postoje određeni as­pekti starenja koje ne možemo promi­jeniti (otpadanje hormonalnih funkcija itd.), ali možemo neke od tih promjena odgoditi, često uz pomoć manjih mjera opreza i nekih jednostavnih promjena u stilu života. Ovdje je navedeno neko­liko zabluda s kojima živimo i koje traže da ih se opovrgne.

-Stari postanu senilni

     Činjenica: Gubitak mentalnih sposob­nosti često je uzrokovan smanjenom krvnom cirkulacijom u mozgu i malim moždanim udarima koji mogu rezultira­ti nakon začepljenja krvne žilice. Pravil­na ishrana i tjelovježba smanjuju šanse za nastanak moždanog udara....

Read more...

 

KOME SU OPASNI UMIROVLJENICI:

Pa dajte im konačno dozvolu da rade!

     Umirovljenici često nazivaju Prav­no savjetovalište Sindikata umi­rovljenika Hrvatske s upitom mogu li se zaposliti, osobito u sezoni ili u poljoprivredi, a da im se ne obu­stavi mirovina. Naš pravnik onda mora objašnjavati nešto što je nelogično, a to je da je ministar rada bivše Kukuriku koalicije, kada je na zahtjev umirov­ljeničkih udruga konačno po prvi put uveo pravo na rad umirovljenika bez obustave mirovine od 1.1.2014. godi­ne, propisao da se može raditi samo do pola radnog vremena, a zaposliti se mogu samo starosni umirovljenici koji su ispunili dob za umirovljenje.     Isklju­čio je pri tom prijevremene starosne umirovljenike koji imaju bitno više rad­nog staža i uplaćenih doprinosa, kao i invalide s općom nesposobnošću.

SUH je odmah išao na zahtjev za ocjenu ustavnosti takvoga zakona, te još 2015. godine dobio - odbijenicu. Ustavni sud ne voli penziće....

Read more...

 

DODATNI ZDRAVSTVENI DOPRINOS:

Konačno taj namet ukinite!

     Jedan od zahtjeva s liste umirov­ljeničkih prosvjeda održanih 10. listopada 2017. godine u pet gra­dova je i ukidanje dodatnog zdrav­stvenog doprinosa za umirovljenike. Zašto tražimo ukidanje tog dvostru­kog doprinosa na mirovine? To bi trebalo pitati nekadašnju premijer- ku Kosor, koju umirovljenici nemaju ni po čemu dobrome za spominjati. Osim što je 2010. na dvije godine za­mrznula mirovine, pa time direktno dala svoj nemali doprinos siroma- šenju umirovljenika i starijih osoba u Hrvatskoj, uvela je 2009. i dodatni zdravstveni doprinos.

     Sindikat umirovljenika Hrvatske odmah je podnio prijedlog Ustav­nom sudu za pokretanje ocjene ustavnosti, s tvrdnjom da se njime narušava jednakost pred zakonom, socijalna pravda, poštovanje prava čovjeka i druge vrednote iz članka 3. Ustava. Udruga Hrvatski umirovlje­nik je pak zatražia osporavanje tog nameta zato jer je doprinos za zdrav­stveno osiguranje uvijek bio odre­đivan u jednakim postotcima za sve osiguranike, koji su ga plaćali cijelo­ga radnog vijeka. No, Ustavni sud je rješenjem od 18. veljače 2014. odbio i zahtjev SUH-a i Hrvatskog umirov­ljenika, pa u tom trenutku tim novim doprinosom obvezalo na plaćanje za­pravo sve umirovljenike....

Read more...

 

Povjereništvo Zagreb: Dani otvorenih vrata

     Osamnaest zagrebačkih podružnica SUH-a predstavilo se izložbom „Dani otvorenih vrata Sindikata umirovljenika Hrvatske - Povjereništva Zagreb", otvorenoj u ponedje­ljak 25.09.2017. u predvorju Radničkog doma na Trgu kralja Krešimira IV.

Zagrebačke podružnice prezentirale su osnovne podatke o svojoj Podružnici, uredovno vrijeme, vrijeme redovnih mjeseč­nih okupljanja (radionice, zabave...), ime i prezime predsjedni­ka Podružnice te popis aktivnosti koje članovi mogu koristiti u Podružnici.

     Izložba je bila otvorena do 29. rujna, a svaki dan su bili pri­sutni članovi Sindikata umirovljenika koji su i osobno pričali o svojim podružnicama i odgovarali na pitanja posjetitelja.