UVODNA RIJEČ

Otporni na ponižavanje

Piše: Jasna A. Petrović

     Pripadnici političke elite žive u pa­ralelnom svijetu. Tako predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, u vezi povećanja cijene dopunskog osiguranja bešćutno i cinično, kaže: „Diže se buka zbog doslovno 19 kuna, a koliko trošimo na cigarete i mobitele?" Reiner ima plaću veću od 25.000 kuna, i dok ovako blebeće u javnosti, namjerno ili slučajno zabo­ravlja radnike, koji rade za minimal­nu plaću, zaboravlja radnike koji ra­de, a ne primaju plaću, one koji nere­dovito primaju plaću. Kao jedinu al­ternativu poskupljenju dopunskog osiguranja, Reiner vidi povećanje poreza. A što bi drugo kada je ovo Vlada poslodavaca i kapitala, a ne svih građana RH.

     Reiner cinično estetizira i moralizi- ra socijalne probleme pobunjenih si­romaha. Preporučuje im građanske vrijednosti, malo discipline, pristojnu hranu, manje alkohola i cigareta, od­mjerenost u telefoniranju i sve ostalo će nekako doći u red. On je čovjek koji gleda odozgo. Primjetna je po- ražavajuća činjenica da taj pogled odozgo, više nije usmjeren prema pojedinačnim ljudima, već je borba protiv siromaštva postala borba pro­tiv brojeva i krivulja. Ali, siromaštvo se ne može definirati samo statisti­kom ili intelektualnom dimenzijom, već je potreban i emocionalni uvid - boli li te kad vidiš da netko kopa po kontejneru? Iz perspektive odozgo lako postanu nejasne one sitne razli­ke koje su svakodnevno za mnoge ljude egzistencijalne.

     Reiner ne vidi te razlike. Prvo, jer je njegov pogled na svijet ograničen na zaštićena stakla luksuznog auto­mobila s vozačem. Drugo, jer nije problem u spoznaji vlastitim očima, niti u neznanju, nego u stereotipima koji pomažu u relativizaciji siromašt­va, dok ono ne postane tako sitno i gurnuto po strani, da se više ne može prepoznati. Siromah je, zar ne, prevarant?! Ima negdje skriveni Mer­cedes, dok odlazi po hranu u javnu kuhinju. Takva spoznaja je umirujuća za savjest.

     No, siromaštvo se više ne može potiskivati na rub društva. Ono je sa­da među nama, tu iza ugla, tu kod susjeda ili u našem domu. Ma koliko bilo teško razgraničiti gdje točno po­činje, a gdje završava, ono je socijal­na činjenica. Siromašni su svi oni lju­di koji su izgurani iz normalnih, soci­jalno nužnih društvenih veza. I oni koji više ne idu u goste i ne pozivaju na rođendane. Siromaštvo je socijal­na propast, gubitak blagostanja i mo­gućnosti, materijalna oskudica, is­ključenje iz društva, gubitak osjećaja vlastite vrijednosti. Poniženje. Za- puštenost. Beznadnost. Siromasi su suvišni i beskorisni, nepotrebni i ma­hom nevidljivi.

     Strah od beskorisnosti raste. Is­ključen si. To isključenje pooštrava siromaštvo. Siromaštvo im dostojan­stven život čini gotovo nemogućim. Otkačeni su jednom zauvijek. Posta­ju višak.

     I onda ti Reiner savjetuje da budeš solidaran s onima koji imaju još ma­nje. Pa umanjiš svoje potrebe i zah­tjeve. Rezigniraš. Pokoravaš se. Sta­riji ljudi su prvi po pokornosti, a sada ih počinju i ismijavati. Kao da poniže­nje već samo po sebi nije nepostupa- nje s ljudima kao ljudima, već ga tre­ba intenzivirati okrutnošću i podići ljestvicu do nečovječnosti.

     Naše društvo je, što se tiče siro­maštva, autistično. Ono se, poput mnogih autista, zanima samo za sis­teme. A najnovije statistike pokazuju kako je nejednakost danas dostigla stupanj koji prelazi granicu nemora­la. Oni koji ga imaju, svoje bogatstvo više ne moraju opravdavati pred oni­ma koji imaju manje.

     No, kad su ljudi u panici i kada su očajni, nastupa idealno vrijeme da političari proguraju politike koja ide u prilog korporacijama: privatizacija obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, ukidanje javnih usluga, ukla­njanje posljednjih prepreka korpora­tivnoj moći. I tu je Hrvatska u niskom startu. Neka pištolj pukne!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKI UMIROVLJENICI TRAŽE RASPRAVU O

ZDRAVSTVENIM ZAKONIMA NA NACIONALNOM

VIJEĆU ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE:

Ne možete mijenjati zdravstvene zakone bez umirovljenika!

 

            Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske, udruge koje okupljaju oko 300.000  umirovljenika diljem Hrvatske zahtijevaju da Hrvatski sabor odbije hitnu proceduru za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer nacrti izmjena nisu prethodno upućeni na Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe kao savjetodavno tijelo pri Vladi Republike Hrvatske.

      U prethodnim mandatima Vlade Republike Hrvatske utvrđen je temeljni zadatak Nacionalnog vijeća da razmatra i daje svoje prethodno mišljenje o svim zakonima i propisima koji su od interesa za umirovljenike i starije osobe, a zdravstveni zakoni to neosporno jesu. Međutim, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava do sada nije sazvalo sjednicu Nacionalnog vijeća, iako je tekst novog sporazuma usuglašen, te su imenovani članovi tog tijela. Očito je riječ o izbjegavanju otvaranja prostora za aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja predstavnika 1,2 milijuna umirovljenika i starijih osoba, čime se od strane Vlade zaobilaze vrijedne demokratske tekovine i uhodani model dijaloga kao dio temeljnih načela aktivnog starenja Europske unije.

      Matica i Sindikat umirovljenika upozoravaju uvažene zastupnike u Hrvatskom saboru da im je dužnost zaustaviti jednostrano postupanje Vlade RH, te izigravanje demokratskih procedura uvriježenih u zajednici europskih zemalja, osobito stoga što time čine štetu najranjivijim skupinama stanovništva, siromašnim starijim osobama, ali i ugledu Hrvatske.

     O takvim načinima djelovanja Vlade RH, nakon polugodišnje strpljivosti, Matica i Sindikat umirovljenika će izvijestiti svoje europske asocijacije AGE i FERPA u Bruxellesu, te pozvati članstvo i javnost na potrebne aktivnosti.

      Vlada RH postupa nepripremljeno i bez obrazloženih i argumentiranih stajališta, i to na štetu svih korisnika zdravstvene zaštite. Hrvatski umirovljenici i starije osobe, upravo stoga što su na vrhu europske ljestvice siromašnih, bit će dodatno ugroženi, a smrtnost te dobne skupine će porasti. Umjesto da razradi kvalitetnu reformu javne nabave u zdravstvu i institucionalnog sustava, Vlada RH traži da teret snose najugroženiji.

 

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske                   Predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske

              Jasna Petrović                                                                Josip Kovačić  

 


 

Generalna tajnica Europske federacije umirovljenika i starijih osoba Carla Cantone u Zagrebu:

 

VAŽNO JE OSIGURATI adekvatne mirovine i

za sadašnje umirovljenike!

 

            Carla Cantone, generalna tajnica FERPA/Europske federacije umirovljenika i starijih osoba, organizacije koja udružuje sindikate i udruge umirovljenika iz 40 zemalja te predstavlja 10 milijuna članova, 6. svibnja došla je u prvi službeni posjet nacionalnoj udruzi Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH), te su u Radničkom domu u Zagrebu održani razgovori o položaju umirovljenika i starijih osoba u europskim zemljama. Uz nju je stigla tročlana talijanska delegaciji iz Rima i regije Friuli Venezia Giulia, a goste iz Italije dočekali su brojni domaćini na čelu s predsjednicom SUH-a Jasnom A. Petrović, koja je i članica Direkcije FERPA-e.

            Nakon uvodnog predstavljanja SUH-a od osnutka 1992. godine te recentnih aktivnosti, razgovorima su se pridružile potpredsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Božica Žilić, te izvršna tajnica Međunarodnog odjela SSSH-a Dijana Šobota, ujedno članica Direkcije ETUC/Europske konfederacije sindikata. Žilić je napomenula kako su ponosni na rad SUH-a, jer „njihovi aktivisti s velikim entuzijazmom i znanjem pokušavaju doista sivu hrvatsku umirovljeničku stvarnost pretvoriti u bolje dane“, dok je Šobota zabrinuto naglasila kako se u Hrvatskoj pokušava demontirati javno zdravstvo i provesti dvojbene mirovinske reforme, što SSSH i SUH ocjenjuju vrlo negativnim razvojnim smjerom.

            Cantone je upozorila kako sindikati moraju biti odlučni jer radnici, i stari i mladi, puno očekuju od sindikata. Kada je sindikat slab ili ih ne uspijeva zastupati, gubi se snaga zajedništva i dogovora.  

     „Život se produljuje, tako da moramo zaštititi prava starijih osoba, na isti način na koji štitimo prava radnika. Ako hrvatski sindikati neće uspjeti štitili prava starijih, izgubit će ih sutra kada oni budu stariji. Zato se već danas trebate zajednički boriti za boljitak starijih osoba“ - upozorila je Cantone, koja se našalila da, iako ima 68 godina, ima jako puno energije i dobro se nosi s godinama, te misli uspjeti ujediniti umirovljenike u Europi. Cantone je naglasila da su SUH i osobito predsjednica Petrović, dali veliki doprinos FERPA-i te da je to referentnu točka za razvijanje sindikalne politike spram starijih osoba u regiji.

     Cantone je dodala kako FERPA radi na Manifestu prava starijih osoba, jer im je cilj stvoriti jedno veliko savezništvo svih starijih osoba u svim europskim državama, a za to im treba pomoć svih sindikata u Europi, jer će se jedino tim zajedništvom, kao i sinkronim djelovanjem s udrugama, uspjeti djelotvornije utjecati na europske politike i strategije.

     „Posjećujući članice FERPA-e u različitim zemljama shvatila sam da sve države financijsku krizu rješavaju rezanjem ili zamrzavanjem mirovina, zdravstvenih usluga i socijalnih prava, što je potpuno pogrešan pristup. Ideja da se u Europi privatizira zdravstvo na američki način nije dobra za Europu, za mlade, niti za starije. Vlade moraju investirati u zdravstvo i usluge, te voditi dijalog sa sindikatima i civilnim društvom kako bi se poboljšao položaj radnika i umirovljenika“ - poručila je Cantone.

     Marinko Papuga, pomoćnik ministrice rada za mirovinski sustav, kao prvi čovjek za mirovine u Hrvatskoj, pridružio se razgovorima te potvrdio kako je Vlada pripremila podlogu za nastavak dijaloga s umirovljenicima kroz novi Sporazum o Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, koji bi uskoro trebao zaživjeti. Time bi se umirovljeničkim udrugama, Matici i Sindikatu, omogućilo da djeluju konzultativno, jer bi se na Nacionalnom vijeću našli svi zakoni, politike i strategije, prije nego što budu upućeni uz Sabor. Predsjednica SUH-a Petrović je upozorila na temeljni problem starijih osoba u Hrvatskoj – siromaštvo i diskriminaciju, te podsjetila na Peticiju Glasam protiv siromaštva koju je SUH nedavno uručio ministrici rada i mirovinskog sustava sa 26.000 potpisa podrške zahtjevima. Naglasila je kako o siromaštvu starijih u Hrvatskoj dovoljno govori činjenica da je udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći u 2015. godini iznosio samo 38 posto, što je ispod međunarodnog standarda na koji se Hrvatska obvezala, dok je, primjerice, u Sloveniji taj udjel 62 posto, a u Srbiji 55 posto.

     „Ne smatramo da su jedini problem siromaštva naših umirovljenika male mirovine, iako one jesu vrlo niske, relativno najniže u okruženju. Učinit ćemo puno više na cjelovitom socijalnom paketu kako bi se poboljšao ukupni standard umirovljenika. S tim ciljem je naručena studija o položaju umirovljenika, koja će se financirati iz EU fondova, što je dobar početak“ - rekao je Papuga i dodao kako je nova Vlada nažalost naslijedila brojne greške prethodnih vlada, te da su svjesni nepravičnosti i nejednakosti u mirovinskom sustavu. „Pred nama je veliki izazov. Moramo se pozabaviti pitanjem kolike će biti mirovine 2050. godine, te koliki će biti nerazmjer umirovljenika i radnika u Hrvatskoj“ - zaključio je Papuga.

     Cantone je zahvalila pomoćniku ministra za dobronamjernost i otvorenost dijalogu te izrazila razumijevanje za potrebu planiranja, držeći kako je važno pobrinuti se za snaženje međugeneracijske solidarnosti i osigurati adekvatne mirovine i za sadašnje umirovljenike. Za kraj je poručila kako se bez poticanja razvoja i zapošljavanja u cijeloj Europi, neće uplaćivati doprinosi ni u jedan mirovinski stup, pa stoga svi trebaju zajedno raditi na tim primarnim ciljevima - i sindikati i Vlada.

 

 

Na fotografiji: Carla Cantone, Jasna A. Petrović i Marinko Papuga

 


 

Zaustavimo zlostavljanje starijih!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

Aktivnosti: PRAVO DOBA Sajam za 50+ generacije

     PRAVO DOBA - sajam za 50+ generacije održat će se na Zagrebačkom velesajmu od 19. do 21. svibnja ove godine. Na jednom mjestu okupit će se profesionalci uključeni u povećanje kvalitete života u starijoj dobi, kako bi generacija­ma 50+, čiji udio u ukupnom stanovništvu Hrvatske iznosi skoro 40 posto, pripremili nezaobilazno događanje.

     Zagrebački velesajam sa suorganizatorima stručno- popratnog programa Gradom Zagrebom i Zakladom zajed­nički put, priprema ovaj sajam, koji će ponuditi odgovore na pitanja kao što su očuvanje ili poboljšanje zdravlja, kreativno korištenje slobodnog vremena, osiguranje njege u poznim godinama, financijska sigurnost, te integracija u društvo i ostvarenje međugeneracijske komunikacije....

Read more...

 

9. SVJETSKI DAN PLESA: Rasplesani seniori

     U Centru za kulturu Trešnjevka, pod pokroviteljstvom gradonačelnika Zagreba Milana Bandića te suorganizato­re, Zakladu Zajednički put i Sportski plesni klub „Harmo- ny“, 29. travnja ove godine obilježena su dva bitna datu­ma - 9. Svjetski dan plesa i Europski dan solidarnosti me­đu generacijama. Kroz plesni podij prošlo je preko 200 iz­vođača, koji su nam prezentirali raznoliki i šaroliki plesni program, poput društvenih plesova, show dancea, suvre­menog plesa, folklora i dr.

     U plesnom programu sudjelovale su i članice podružni­ca SUH-a Studentski grad, Peščenica i Ina, koje su plesa­le u ritmu polonjeze, lambade i disco-foxa. Publika, koju su dijelom činili i sami sudionici plesa, pružila je punu podršku natjecateljima i gostima, te se još jednom poka­zalo kako životna dob nije prepreka za plesni pokret, već je potrebna samo dobra volja. Od ugodnog druženja uz ples i glazbu 2008. godine, ova manifestacija prerasla je u gotovo neizostavan događaj u kalendarima domova za starije osobe, gerontoloških centara Zagreba te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

     Vješte SUH-ovke su pokazale izvrsnu pripremljenost i dobile puno čestitki mladih sudionika. (Vesna Bečić)

 

Kampanja: INFORMACIJOM PROTIV GRABEŽA IMOVINE STARIJIH

Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike u raspolaganju imovinom

     „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom” naziv je projekta koji Sindikat umirovljenika Hrvatske provodi u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom (HPC). U ovaj projekt, kojim SUH nastavlja svoju uspješnu kampanju    „Zaustavimo zloupotrebu sta­rijih osoba”, uključeni su i Gradsko dru­štvo Crvenog križa Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zagreb i udruga Radio mreža. Projekt financira Ministarstvo so­cijalne politike i mladih, a provedba tra­je od listopada 2015. godine do rujna 2016. godine.

     Kada je SUH još prije tri godine, kre­nuo u otvorenu ofenzivu protiv sve učes­talije pojave ekonomske zloupotrebe starijih osoba, namjera i cilj su bili jača senzibilizacija javnosti na pojavne oblike zloupotrebe instrumentarija obveznog prava kao što su ugovor doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Ujed­no se željelo upozoriti starije osobe na potencijalnu opasnost koja vreba na nji­hovu imovinu od strane uvježbanih lova­ca, gotovo profesionaliziranih u grabežu imovine starijih osoba. Tada je u okviru kampanje „Zaustavimo zloupotrebu sta­rijih osoba!“ tiskan letak, produciran film i educirano više od 200 volontera koji su nastavili s edukacijom starijih osoba.

Sada su u sklopu projekta, u kojem SUH surađuje s HPC-om kao nositeljem projekta, uspješno održane već dvije od ukupno pet radionica na temu sigurnosti u trećoj dobi i izbjegavanja rizika u ras­polaganju imovinom....

Read more...

 

Povećalo: Ovrha - tihi ubojica i mladih i starih

     Blokiranih je 327.616 osoba, koje zajedno imaju 37 milijardi kuna neplaćenog duga. Za usporedbu, cijelo gospodarstvo duguje 22 milijarde kuna!

Piše: Maja Šubarić Mahmuljin

     Sve više Hrvata nalazi se u blokadi i „grcaju“ u dugovima. U proteklih pet godina, FINA je primila čak 4,44 mili­juna naloga za ovrhe računa građana s ko­jih je naplaćeno 30 milijardi kuna. Blokira­nih je 327.616 osoba, koje zajedno imaju 37 milijardi kuna neplaćenog duga. Za us­poredbu, cijelo gospodarstvo duguje 22 mi­lijarde kuna! Ovršni zakon koji im „visi nad glavom“ još čeka ocjenu ustavnosti, a si­tuaciju dodatno otežava činjenica da se čak 10 ustavnih sudaca tek treba izabra­ti.      Promjene u zakonu, kojima se blokirani nadaju, tek se razmatraju. Ova izvanredna i apsurdna situacija u kojoj su se našli i brojni umirovljenici, zahtjeva hitne mjere. No, novu Vladu kao da to ne zabrinjava previše, kao niti našu Predsjednicu.

     Brojne civilne udruge kao što su Blokira­ni, udruge potrošača, ali i Sindikat umirovlje­nika Hrvatske (SUH) već godinama upozo­ravaju na problem blokiranih građana, koji­ma ovrhe dolaze bez prethodnog upozore­nja, a često su i netransparentne. Ovršeni su mahom siromasi kojima se otima socijal­na uključenost i pravo na komunikaciju, kao temeljna ljudska prava, jer najviše ovrha je zbog telefona, mobitela, televizije i radija....

Read more...

 

Aktualno: SUH I SEKCIJA MLADIH SSSH

Mladi i stari - ZAJEDNO!

     Na 29. sjednici Predsjedništva SUH-a, koja je održana u četvrtak 24. ožujka 2016. godine, SUH je ugostio Sandru Bahunek, tajnicu Sek­cije mladih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, pozivajući ih na suradnju, osobito po pitanjima međugeneracijske solidarnosti. U jeku žes­toke borbe da se zaustavi razbijanje javnozdravstvenog sustava i besmis­leno ubrzavanje uvođenja dobi za umirovljenje od 67 godina, mladi i stari­ji morat će zajednički djelovati i istupati u javnosti, zaključeno je.

     Nakon toga su na sjednici Izvršnog odbora Sekcije mladih SSSH, koja je održana 15. travnja 2016. sudjelovale dvije predstavnice Sindikata um­irovljenika Hrvatske - predsjednica Povjereništva SUH-a Grada Zagreba Biserka Budigam i mlada novinarka i suradnica u SUH-u Maja Šubarić Mahumljin.

Time je ostvaren drugi korak u planiranju zajedničke međugeneracijske suradnje između Sekcije mladih i SUH-a. Uz Marinu Jakovac, predsjedni­cu Sekcije mladih SSSH, sjednici su nazočili i potpredsjednik SM SSSH Ivan Juričević, zatim Vladimir Bahun, Luka Mišić, Darko Matek i Dijana Šobota....

Read more...

 

Matica i Sindikat umirovljenika protiv

poskupljenja dopunskog osiguranja


    Na hitno sazvanoj izvanrednoj konferenciji za novinare, koja se održala u četvrtak 31. ožujka 10.30 sati u Zagrebu, Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) i Matica umirovljenika Hrvatske (MUH) oštro su se usprotivili najavama povećavanja dopunskog zdravstvenog osiguranja sa 70 na 89 kuna, upozorivši da bi to bio novi težak udarac za najstariju populaciju te traže da se taj prijedlog odbaci. 

Read more...

 

Radnička prava i za izbjeglice

     Tradicionalni susret predstavnika Saveza samostalnih sindikata Hr­vatske i Saveza slobodnih sindikata Slovenije održan je 26. travnja na zajedničkoj graničnoj kontroli Bregana - Obrežje. Tom su prilikom predsjednici Mladen Novosel i mr.sc. Dušan Semolič potpisali Zajed­ničku izjavu o izbjeglicama: Ljudska i radnička prava za sve.

     U Izjavi je naglašeno da su države članice EU od 2013. godine pri­mile gotovo 2.000.000 izbjeglica, a da se ove 2016. godine očekuje vi­še od milijun novih. Države EU ne smiju zatvarati granice i među njima mora postojati koordinacija u pružanju pomoći, kako ne bi postale žrt­ve krijumčarenja ljudima i kako bi im se osigurao siguran i dostojan­stven život, rad, zdravlje i obrazovanje, dakle život dostojan čovjeka. Ti će se ljudi integrirati u novu sredinu i koristit će ubuduće novoj za­jednici.    Naglašeno je da sindikati moraju imati važnu ulogu u obrani poštovanja te zaštiti života i dostojanstva tih ljudi. Vlade i socijalni part­neri moraju raditi zajedno, jer „odgovornost je svih nas govoriti o ovom problemu, te zahtijevati zaštitu ljudskog života i dostojanstva. Ljudska prava za sve! „Predsjednik SSSH Mladen Novosel, kao ovogodišnji do­maćin, pozdravio je prisutne goste i novinare i naglasio da možemo bi­ti ponosni na dugu tradiciju ovih susreta. Objasnio njihovu svrhu i že­lju da traju još mnogo godina kako bi u svijetu, a osobito u našem ok­ružju bilo ljepše, bolje i ljudskije živjeti!...

Read more...

 

Događanja: Razmjena znanja i iskustva

     Predstavnici Podružnice SUH-a Pula pos­jetili su 12. travnja ove godine tršćanske kole­ge Sindikata umirovljenika Italije (SPI-CGIL). U središtu Trsta, na trgu Piazza Guglielmo Oberdan, gdje su smještene najviše institucije talijanske sjeveroistočne regije Friuli Venezia Giulia (FVG) - Furlanija, Julijska Krajina i Re­gionalno vijeće, pulske SUH-ovce su dočekali Luciano del Rosso, zadužen za međunarodne odnose SPI-CGIL Okruga Trst i Elio Gurtner, tajnik SPI-CGIL Centra Trst.

     Radni dio je potom održan u multifunkcio- nalnoj dvorani Regionalnog Vijeća FVG Tizia- no Tessitori, gdje je sedamdesetak članova tršćanske i pulske udruge umirovljenika ras­pravljalo o aktualnim temama. Renata Baga- tin, vijećnica Regionalnog vijeća FVG, predstavila je regionalni zakon o aktivnom starenju. Doris Ivanković iz Doma za starije osobe „Alfredo Štiglić“ iz Pule i voditeljica Ge- rontološkog centra Vila Trap prezentirala je rad istoimenog projekta, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

     Zorica Drandić, tajnica SUH-a Podružnice Pula predstavila je aktivnosti programa skrbi za starije osobe, koji se provodi uz rad pede­setak volonterki i volontera u pružanju pomo­ći starijim i nemoćnim osobama na području Pule. Gianfranco Pizzolitto, predsjednik udru­ge Auser Friuli Venezia Giulia, regionalne udruge volontera, osnovane od strane CGIL/Opće konfederacije talijanskih radnika i SPI-a govorio je o aktivnostima koje Udruga provodi u svrhu boljeg i ljepšeg života starijih osoba. Vladimir Buršić, potpredsjednik SUH­a, govorio je o teškom materijalnom stanju većine hrvatskih umirovljenika koji žive na ru­bu siromaštva s prosječnom mirovinom od 290 eura i što SUH čini na poboljšanju takvog stanja. Elio Gurtner, tajnik SPI CGIL Centar Trst upoznao je sve sudionike skupa s organi­zacijom i aktivnošću SPI-a na području grada Trsta....

Read more...

 

Događanja: PODRŠKA PETICIJI HSU

Protiv poskupljenja dopunskog osiguranja

     Na dan početka otvaranja akcije prikupljanja potpisa gra­đana za peticiju Hrvatske stranke umirovljenika protiv pos­kupljenja dopunskog osiguranja, 11. travnja o.g., Sindikat umirovljenika Hrvatske je javno podržao peticiju....

Read more...

 

PERFORMANS NA ZRINJEVCU

Cipele „progovorile" u ime iscipelarenih

     Odlazak iz Hrvatske za mnoge je vjerojatno put bez povratka. Odlaze za boljim životom i os­taju tamo gdje ga pronađu. A Vlada ni da trepne okom, da­pače, svojim „reformama" si­rom im otvara vrata odlaska!

Uoči obilježavanja Međunarodnog praznika rada, Sekcija mladih SSSH-a organizirala je perfor­mans „Reci to cipelama - prosvjed ostav­ljenih cipela", koji se 28. travnja održao u Parku Zrinjevac od 11 do 18 sati. Pozva­ni su svi građani da donesu cipele onih koji više nisu tu da ih nose, onih koje su vlastodršci i besramno bogati iscipelarili iz zemlje, te da podijele njihove tužne pri­če. Najviše su se odazvali umirovljenici SUH-a koji su danima prikupljali cipele, a također, bili su najbrojniji na otvaranju performansa.

     „Nakon 18 godina školovanja u Hrvat­skoj i dvije godine traženja posla u Hrvat­skoj, otišao sam tražiti posao u Njemač­koj", „Odlazim kako bih prehranio svoju obitelj. Imam troje djece, žena je nezaposlena više od tri godine. Nemamo iz- bora.“ - samo su bili neki od „govora“ ci­pela, kojim se htjelo upozoriti na situaci­ju u Hrvatskoj iz koje sve više ljudi odla­zi. Posljednjih desetak godina iz Hrvat­ske je emigriralo više od 110.000 osoba. Samo od početka krize više od 80.000 ljudi potražilo je dom izvan svoje domovi­ne....

Read more...

Aktualno arhiva