UVODNA RIJEČ

Kako su ti starci žilavi!

Piše: Jasna A. Petrović

Općem medijskom udaru na umirovljenike već poznatih plaće­nika bankarskih mirovinskih fondova i srodnih duša, pridružila se ovih dana i Hrvatska gospodarska komora. Uzrujalo ih je što i ovoj novoj Vladi rastu stope nezaposlenih, pa umjesto da opletu po njoj, udri po umirovljenicima. „Trenutno je omjer umirovljenika i zaposlenih na rekordno niskoj razini od tek 1,07, što znači da na 100 umirovljenika radi 107 osoba.”, vele oni i istinu govore. Nije to stoga što ima previše umirovljenika, kako je to 2012. godine rekao ondašnji premijer Milanović, već zato jer nema dovoljno radnih mjesta, a uskoro, s tempom iseljavanja, neće više biti niti radnika.

Deindustrijalizacija iz godine u godinu smanjuje broj radnih mjesta, a učenici u osnovnim školama ne uče informatiku niti se školuju za stvarna radna mjesta. I kad se narod okupi na trgovima u desecima tisuća jer traže reformu školstva, onda su sve to prik­rivene komunjare i jugoslavenčine.

Demografi su se podigli na noge i paničare zbog demograf­skog disbalansa. Previše umirovljenika živi sve dulje, a rađa se premalo djece. Pa kako bi se i rađali u zemlji punoj nesigurnosti, gdje 95 posto novozaposlenih dobiva ugovore na određeno vrije­me, nesigurne poslove s kojima ne mogu planirati budućnost, niti dobiti kredit?! A i plaće koje se prijavljuju za takve ugovore uglav­nom na minimalne, a ostatak ide kroz slobodne sate ili plave koverte.

Koja je radost bila demografima i analitičarima kad su prošle godine u statistikama Zavoda za mirovinsko osiguranje otkrili da je te godine umrlo čak 47.417 umirovljenika, a umirovilo se 49.256 osoba. Tako mala razlika od 1.839 osoba je zanemariva. Da se taj trend nastavio, kuda bi ministar financija od sreće! No 2016. godina je pokopala „samo” 43.754 penzića, a uvrstila 49.995 novih. Razlika od čak 6.241 živog penzića je zastrašujuća. Što će reći ministar Superhik kad mu ta brojka poremeti godišnji proračun?

Pa se domislio. Provodi pozitivnu selekciju. Znajući da bogati dulje žive, a njih je ionako manje, odlučio je povećavati mirovine samo bogatima te povlaštenima. Ostali će, po zakonu siromaštva, brže umirati.

U Hrvatskoj će tako ostati živjeti samo mirogojski mališani. I njihovi političari kojima se previše mile dobre plaće s dodacima, primanja iz nadzornih odbora i povjerenstava, te i uobičajeni koruptivni dodaci. A političari će ponavljati kako će kroz četiri godine mandata podići mirovine za 5 posto. I to će utješiti onih 190 tisuća umirovljenika s mirovinama do 1.000 kuna, jer će godišnje dobiti desetak kuna više. Da si ugraviraju križ u nadgrob­ni spomenik.

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe

 


 

Konstituirano Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe

Umirovljenici traže izvanredno povećanje mirovina

     Nakon što je 1. veljače 2017. godine potpisan Sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeće za starije osobe i umirovljenike, 17. veljače 2017. godine uz prisutnosti svih članova i njihovih zamjenika održana je konstituirajuća sjednica. Za predsjednika Nacionalnog vijeća izabran je Ante Gavranović iz Matice umirovljenika Hrvatske, dok je za potpredsjednika izabran Marinko Papuga, pomoćnik ministra rada i mirovinskog sustava. Podsjećamo, Nacionalno vijeće sastavljeno je od 12 predstavnika i to od četiri predstavnika Vlade, šest predstavnika umirovljenika iz redova Matice umirovljenika Hrvatske i Sindikata umirovljenika Hrvatske, te predstavnika Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nakon izglasavanja izmijenjenog poslovnika, pod točkom program rada, u ime 25 posto građana Hrvatske starijih od 60 godina i umirovljenika, predsjednik Nacionalnog vijeća Ante Gavranović izložio je hitne mjere koje su Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske usuglasile kao hitne za poboljšanje položaja umirovljenika i starijih osoba, populacije koja je zapostavljena i zaboravljena. Predstavnici umirovljenika traže da se o idućim mjerama Vlada RH i pismeno očituje....

Read more...

 

Potpisan Sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeća!

          Nakon više od godine i pol dana, predstavnici umirovljenika i starijih osoba ponovno će imati kanal za utjecaj na politike, zakone i strategije i to kroz Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, savjetodavno tijelo Vlade RH. U ime Vlade RH sporazum je 1. veljače 2017. godine potpisao premijer Andrej Plenković s predstavnicima dviju najvećih umirovljeničkih udruga, predsjednicom Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasnom Petrović i predsjednikom Matice umirovljenika Hrvatske Josipom Kovačićem.

          U međuvremenu je usvojena porezna reforma koja je pogodovala samo umirovljenicama s mirovinama većim od 6.200 kuna, a usvojeni su brojni zakoni koji se odnose na umirovljenike i starije osobe. Stoga je Jasna Petrović, predsjednica SUH-a, izrazila uvjerenje kako će se na prvoj sjednici Nacionalnog vijeća naći uvođenje hitnih mjera za suzbijanje siromaštva umirovljenika i starijih osoba poput uvođenja minimalne i nacionalne mirovine, poboljšanog modela usklađivanje mirovina te novog modela obiteljskih mirovina.

          Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako je riječ o konstituiranju vrlo važnog tijela putem kojeg će se s predstavnicima umirovljenika i starijih osoba uspostaviti kvalitetni i kontinuirani dijalog  o svim aspektima politike, a pogotovo zdravstvene, mirovinske i socijalne.

„Težimo poboljšanju položaja umirovljenika i starijih osoba, povećanju mirovina, a Nacionalno vijeće vidimo kao svojevrsni korektiv politika ove Vlade. Zahvaljujem predstavnicima udruga na ovoj inicijativi te se još jednom nadam kvalitetnom dijalogu“, kazao je Plenković.

            Poziv na dijalog pozdravila je i predsjednica SUH-a Jasna Petrović te je pritom naglasila kako umirovljenici i starije osobe taj poziv čekaju od 13. listopada 2015. godine. „Radujemo se dijalogu koji predugo čekamo, od zahtjeva za sprječavanje daljnjeg siromašenja starijih ne odustajemo te ćemo o njima pregovarati u okviru realnih mogućnosti“, rekla je Petrović.

            Josip Kovačić, predsjednik Matice umirovljenika, iskazao je žaljenje što se potpisivanje sporazuma tako dugo čekalo jer, kako je naglasio, brojni zakoni su usvojeni bez dijaloga, a pogotovo oni o visini i usklađivanju mirovina.

            „Očekujemo da će se putem Nacionalnog vijeća što prije započeti s razgovorom o promjeni izračuna mirovina, da ćemo doista imati partnerski odnos s ovom Vladom“, kazao je Kovačić.

            Osnivanje Nacionalnog vijeća pozdravio je i ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Čorić koji je rekao kako se očekuje da će konstituirajuća i prva radna sjednica Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe biti održana kroz dva tjedna.


 


 

 

SURADNJA SUH-A I MUH-A

Josip Kovačić, predsjednik MUH-a: Poželjno veće jedinstvo umirovljenika

      Matica umirovljenika Hrvatske uspos­tavila je dobru suradnju sa Sindika­tom umirovljenika Hrvatske. Postoji niz inicijativa koje su zajednički pokrenute, a i u Nacionalnom vijeću su članovi Matice i SUH-a. Koliko je važno jedinstveno dje­lovanje umirovljenika u Hrvatskoj, a posebno i kada je riječ o suradnji umirovljeničkih stranaka i udruga među­sobno. Ima li prijedloga da se ta suradnja proširi i ojača?

     Sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske uspostavljena je dobra suradnja, pogoto­vo u zajedničkim nastupima prema minis­tarstvima i Vladi RH. U svjetlu pogorša­nog položaja umirovljenika i starijih oso­ba, potpisan je Sporazum o suradnji i zajedničkom djelovanju Matice umirovlje­nika i Sindikata umirovljenika Hrvatske. Matica i Sindikat umirovljenika, udruge koje okupljaju oko 300.000 članova, upu­tile su Vladi i ministarstvima brojne prijed­loge i konkretna rješenja za umirovljenike u skladu s europskom praksom, a najviše se zalažu za ona rješenja koja bi zausta­vila proces njihovog daljnjeg osiromaši­vanja i osigurala dostojanstven život u trećoj dobi.

     Svakako da je poželjno jedinstvo u djelovanju umirovljenika u borbi za njiho­va prava i dostojanstven život u toj dobi. Matica je već puno puta upozorila da nije dobro imati toliko umirovljeničkih strana­ka koje jedna drugoj konkuriraju i drobe glasove. U registru političkih stranaka evidentirano je čak 14 umirovljeničkih, a po tome smo svjetski rekorderi. Matica se protivi tolikim podjelama i zalaže se za jedinstvo u zastupanju interesa najstarije populacije.

(Savan Tomašević u Hrvatskom umirovljeničkom listu)

 

INOZEMNE MIROVINE: Pravedniji obračun?

     Siječanjska porezna reforma ispravi­la je nepravedno oporezivanje ino­zemnih mirovina koje su se od 2012. godine oporezivale kao da je riječ o drugom dohotku, pa stoga novi način opo­rezivanja predstavlja pozitivni korak napri­jed. Naime, umirovljenici koji primaju i inozemnu mirovinu sada će plaćati porez na iznos mirovine iznad 3.800 kuna, a ne kao što je dosad bilo da plaćaju porez na puni iznos mirovine.

     Na primjer, u slučaju da umirovljenik prima dvije tisuće kuna mirovine iz Hrvatske i dvije tisuće kuna mirovine iz Slovenije, dosad je plaćao 240 ku