UVODNA RIJEČ

Hod za preživljavanje

     U subotu, 21. svibnja 2016., održan je prvi Nacionalni Hod za život. Pod geslom „Za život, obitelj i Hr­vatsku” hodalo se od Trga kralja Tomisla­va do Trga bana Jelačića. Bilo ih je oko deset tisuća, a na čelu ove retro ekipe hodile su Željka Markić i Sanja Oreško- vić, obje vrlo dobro stojeće gospođe u godinama. "Ovim miroljubivim hodom že­limo izraziti optimizam i svratiti pozornost na dostojanstvo i vrijednost svakog ljud­skog života od začeća do prirodne smrti te potrebu da država konkretnim društve­nim i ekonomskim mjerama podupire dje­cu, žene i muškarce koji žele biti rodite­lji”, zborila je Markić.

     „Svaka razborita osoba podupire život nad smrću”, poučavala je gđa. (bivša) premijerka. Dok su prijetvorne gospođe prikrivale stvarni cilj hodanja po Zagrebu, gospodin John Vice Batarelo, samozvani katolički ajatolah, otvoreno je rekao: „Išli smo braniti život i ovo je početak senzibi- liziranja hrvatske javnosti za prljavu tajnu da 3 tisuće djece nestane u našim bolnicama zbog tog jednog zakona”. Tako je hod za život postao hod za povratak ile­galnih pobačaja na kuhinjskim stolovima i u šupama. Hod za zabrane, prijetnje, kaz­ne, istrage, optužbe.

     Onda je 1. lipnja 2016. održano okup­ljanje na poziv Inicijative „Hrvatska može bolje”, a samo na središnjem trgu u Za­grebu okupilo se 50.000 osoba, koje su tražile nemiješanje politike u obrazova­nje i početak primjene cjelovite kurikular- ne reforme.   Bio je to skup tihe civilizira­ne hrvatske većine, one koja se okupila na nadstranačkom pitanju, da bi poslala jasnu političku poruku protiv mraka i podjela.

Mnogi ne znaju što znači kurikulum, no pogled u latinski rječnik kaže da je to - hod, hod kroz obuku. Eto, dakle, dva ho­da u desetak dana. I jedan i drugi se po­zivaju na život; prvi na život od začeća, a drugi na život kroz obrazovanje. Na ovom drugom hodu mladić se popeo na binu i rekao: „Ja sam Karlo, ja sam učenik. Mo­lim vas nemojte me otjerati iz moje domo­vine Hrvatske. Učenici ove zemlje više ne žele biti dio lošeg eksperimenta nemoć­nih politika i ne žele biti dio neodgovor­nosti političkih elita”

     I upravo tu, u riječima Karla, prestaje život i počinje preživljavanje. No, izgledi ljudske rase za preživljavanje su bili zna­čajno bolji kada smo bili bespomoćni pro­tiv zvijeri, nego danas kada smo bespo­moćni protiv nas samih. A civilizacija se razlikuje od divljine utoliko što u njoj naj­jači ne zadržavaju cijeli plijen, nego ga posredstvom društvenih mehanizama di­jele sa slabijima. No, Hrvatska je postala zemlja bogate manjine i siromašne veći­ne, a nijedno društvo ne može rasti i biti sretno ukoliko njegov veći dio čine ljudi koji su siromašni i jadni; ako im se u za­mjenu za nadu, nudi mržnja i agresija.

     Zato su aktivisti Sindikata umirovljenika Hrvatske bili na glavnim trgovima Zagreba i drugih gradova. Tamo su udružili svoju nadu s Hrvatskom koja može bolje. Jer im je dosta bijede i poniženja, društvene mar­ginalizacije i ravnodušnosti. Jer im je dos­ta očaja njihove djece, i jer su uvjereni ka­ko je došlo vrijeme da im barem unuci nau­če kako se misli, a ne što se misli.

Bili su na trgovima na kojima je nada plesala i bez muzike.

 

Piše: Jasna A. Petrović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bake i djedovi podržali su unuke

 

Suhovci su sudjelovali 

 

u prosvjedima diljem Hrvatske

 

 

 


 

HRVATSKI UMIROVLJENICI TRAŽE RASPRAVU O

ZDRAVSTVENIM ZAKONIMA NA NACIONALNOM

VIJEĆU ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE:

Ne možete mijenjati zdravstvene zakone bez umirovljenika!

 

            Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske, udruge koje okupljaju oko 300.000  umirovljenika diljem Hrvatske zahtijevaju da Hrvatski sabor odbije hitnu proceduru za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer nacrti izmjena nisu prethodno upućeni na Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe kao savjetodavno tijelo pri Vladi Republike Hrvatske.

      U prethodnim mandatima Vlade Republike Hrvatske utvrđen je temeljni zadatak Nacionalnog vijeća da razmatra i daje svoje prethodno mišljenje o svim zakonima i propisima koji su od interesa za umirovljenike i starije osobe, a zdravstveni zakoni to neosporno jesu. Međutim, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava do sada nije sazvalo sjednicu Nacionalnog vijeća, iako je tekst novog sporazuma usuglašen, te su imenovani članovi tog tijela. Očito je riječ o izbjegavanju otvaranja prostora za aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja predstavnika 1,2 milijuna umirovljenika i starijih osoba, čime se od strane Vlade zaobilaze vrijedne demokratske tekovine i uhodani model dijaloga kao dio temeljnih načela aktivnog starenja Europske unije.

      Matica i Sindikat umirovljenika upozoravaju uvažene zastupnike u Hrvatskom saboru da im je dužnost zaustaviti jednostrano postupanje Vlade RH, te izigravanje demokratskih procedura uvriježenih u zajednici europskih zemalja, osobito stoga što time čine štetu najranjivijim skupinama stanovništva, siromašnim starijim osobama, ali i ugledu Hrvatske.

     O takvim načinima djelovanja Vlade RH, nakon polugodišnje strpljivosti, Matica i Sindikat umirovljenika će izvijestiti svoje europske asocijacije AGE i FERPA u Bruxellesu, te pozvati članstvo i javnost na potrebne aktivnosti.

      Vlada RH postupa nepripremljeno i bez obrazloženih i argumentiranih stajališta, i to na štetu svih korisnika zdravstvene zaštite. Hrvatski umirovljenici i starije osobe, upravo stoga što su na vrhu europske ljestvice siromašnih, bit će dodatno ugroženi, a smrtnost te dobne skupine će porasti. Umjesto da razradi kvalitetnu reformu javne nabave u zdravstvu i institucionalnog sustava, Vlada RH traži da teret snose najugroženiji.

 

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske                   Predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske

              Jasna Petrović                                                                Josip Kovačić  

 


 

Generalna tajnica Europske federacije umirovljenika i starijih osoba Carla Cantone u Zagrebu:

 

VAŽNO JE OSIGURATI adekvatne mirovine i

za sadašnje umirovljenike!

 

            Carla Cantone, generalna tajnica FERPA/Europske federacije umirovljenika i starijih osoba, organizacije koja udružuje sindikate i udruge umirovljenika iz 40 zemalja te predstavlja 10 milijuna članova, 6. svibnja došla je u prvi službeni posjet nacionalnoj udruzi Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH), te su u Radničkom domu u Zagrebu održani razgovori o položaju umirovljenika i starijih osoba u europskim zemljama. Uz nju je stigla tročlana talijanska delegaciji iz Rima i regije Friuli Venezia Giulia, a goste iz Italije dočekali su brojni domaćini na čelu s predsjednicom SUH-a Jasnom A. Petrović, koja je i članica Direkcije FERPA-e.

            Nakon uvodnog predstavljanja SUH-a od osnutka 1992. godine te recentnih aktivnosti, razgovorima su se pridružile potpredsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Božica Žilić, te izvršna tajnica Međunarodnog odjela SSSH-a Dijana Šobota, ujedno članica Direkcije ETUC/Europske konfederacije sindikata. Žilić je napomenula kako su ponosni na rad SUH-a, jer „njihovi aktivisti s velikim entuzijazmom i znanjem pokušavaju doista sivu hrvatsku umirovljeničku stvarnost pretvoriti u bolje dane“, dok je Šobota zabrinuto naglasila kako se u Hrvatskoj pokušava demontirati javno zdravstvo i provesti dvojbene mirovinske reforme, što SSSH i SUH ocjenjuju vrlo negativnim razvojnim smjerom.

            Cantone je upozorila kako sindikati moraju biti odlučni jer radnici, i stari i mladi, puno očekuju od sindikata. Kada je sindikat slab ili ih ne uspijeva zastupati, gubi se snaga zajedništva i dogovora.  

     „Život se produljuje, tako da moramo zaštititi prava starijih osoba, na isti način na koji štitimo prava radnika. Ako hrvatski sindikati neće uspjeti štitili prava starijih, izgubit će ih sutra kada oni budu stariji. Zato se već danas trebate zajednički boriti za boljitak starijih osoba“ - upozorila je Cantone, koja se našalila da, iako ima 68 godina, ima jako puno energije i dobro se nosi s godinama, te misli uspjeti ujediniti umirovljenike u Europi. Cantone je naglasila da su SUH i osobito predsjednica Petrović, dali veliki doprinos FERPA-i te da je to referentnu točka za razvijanje sindikalne politike spram starijih osoba u regiji.

     Cantone je dodala kako FERPA radi na Manifestu prava starijih osoba, jer im je cilj stvoriti jedno veliko savezništvo svih starijih osoba u svim europskim državama, a za to im treba pomoć svih sindikata u Europi, jer će se jedino tim zajedništvom, kao i sinkronim djelovanjem s udrugama, uspjeti djelotvornije utjecati na europske politike i strategije.

     „Posjećujući članice FERPA-e u različitim zemljama shvatila sam da sve države financijsku krizu rješavaju rezanjem ili zamrzavanjem mirovina, zdravstvenih usluga i socijalnih prava, što je potpuno pogrešan pristup. Ideja da se u Europi privatizira zdravstvo na američki način nije dobra za Europu, za mlade, niti za starije. Vlade moraju investirati u zdravstvo i usluge, te voditi dijalog sa sindikatima i civilnim društvom kako bi se poboljšao položaj radnika i umirovljenika“ - poručila je Cantone.

     Marinko Papuga, pomoćnik ministrice rada za mirovinski sustav, kao prvi čovjek za mirovine u Hrvatskoj, pridružio se razgovorima te potvrdio kako je Vlada pripremila podlogu za nastavak dijaloga s umirovljenicima kroz novi Sporazum o Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, koji bi uskoro trebao zaživjeti. Time bi se umirovljeničkim udrugama, Matici i Sindikatu, omogućilo da djeluju konzultativno, jer bi se na Nacionalnom vijeću našli svi zakoni, politike i strategije, prije nego što budu upućeni uz Sabor. Predsjednica SUH-a Petrović je upozorila na temeljni problem starijih osoba u Hrvatskoj – siromaštvo i diskriminaciju, te podsjetila na Peticiju Glasam protiv siromaštva koju je SUH nedavno uručio ministrici rada i mirovinskog sustava sa 26.000 potpisa podrške zahtjevima. Naglasila je kako o siromaštvu starijih u Hrvatskoj dovoljno govori činjenica da je udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći u 2015. godini iznosio samo 38 posto, što je ispod međunarodnog standarda na koji se Hrvatska obvezala, dok je, primjerice, u Sloveniji taj udjel 62 posto, a u Srbiji 55 posto.

     „Ne smatramo da su jedini problem siromaštva naših umirovljenika male mirovine, iako one jesu vrlo niske, relativno najniže u okruženju. Učinit ćemo puno više na cjelovitom socijalnom paketu kako bi se poboljšao ukupni standard umirovljenika. S tim ciljem je naručena studija o položaju umirovljenika, koja će se financirati iz EU fondova, što je dobar početak“ - rekao je Papuga i dodao kako je nova Vlada nažalost naslijedila brojne greške prethodnih vlada, te da su svjesni nepravičnosti i nejednakosti u mirovinskom sustavu. „Pred nama je veliki izazov. Moramo se pozabaviti pitanjem kolike će biti mirovine 2050. godine, te koliki će biti nerazmjer umirovljenika i radnika u Hrvatskoj“ - zaključio je Papuga.

     Cantone je zahvalila pomoćniku ministra za dobronamjernost i otvorenost dijalogu te izrazila razumijevanje za potrebu planiranja, držeći kako je važno pobrinuti se za snaženje međugeneracijske solidarnosti i osigurati adekvatne mirovine i za sadašnje umirovljenike. Za kraj je poručila kako se bez poticanja razvoja i zapošljavanja u cijeloj Europi, neće uplaćivati doprinosi ni u jedan mirovinski stup, pa stoga svi trebaju zajedno raditi na tim primarnim ciljevima - i sindikati i Vlada.

 

 

Na fotografiji: Carla Cantone, Jasna A. Petrović i Marinko Papuga

 


 

Zaustavimo zlostavljanje starijih!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

Povećalo: ZAKONI BEZ PRAVORIJEKA

Umirovljenici na burzi - zašto ne?

     Na Zavodu za zapošljavanje su šokirani - nemaju oni ništa s penzićima. Ali, ako zakon omogućava i potiče zapošljavanje umirovljenika, zašto nisu „ugrađeni" u sustav nezaposlenih?

Umirovljenici na tržištu rada našli su se nezavidnoj situaciji. Iako je novi Zakon o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2014. godine uveo mogućnost zapošljavanja dijela umirovljenika do pola radnog vremena bez obustave isplate mirovine, izostale su popratne mjere. Vlada je dala mo­gućnost umirovljenicima da nastave raditi i po umirovljenju ili da se vrate na tržište rada, ali u tom procesu još uvi­jek ima mnogo nedostataka. Osim što je pravo na rad uz isplatu mirovine da­no samo nekim kategorijama um­irovljenika, Vlada nije donijela mjere aktivne politike zapošljavanja koje se odnose upravo na ovu ranjivu skupinu.

     Poznato je da Hrvatska, kao i druge zemlje Europske unije, kroz svoje jav­ne zavode za zapošljavanje ulaže u mjere aktivne politike zapošljavanja koje su namijenjene isključivo neza­poslenim osobama s otežanim pristu­pom tržištu rada kako bi im pomogli da se što lakše i brže vrate u svijet rada. Samo jedna aktualnih mjera, „Važno je iskustvo”, odnosi se na osobe genera­cije 50+....

Read more...

 

Kako spasiti žrtve predatora

Radionice u Zagrebu osposobile 40 aktivista za borbu protiv grabeža nad imovinom starijih osoba

     Projekt „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspola­ganju imovinom”, koji Sindikat umirovljenika Hrvatske provo­di od listopada 2015. do rujna 2016. u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom (HPC), uspješno se nastavlja kroz radionice po svim većim gradovima Hrvatske. U ovaj projekt, kojem je cilj sprije­čiti zlouporabu starijih osoba, uključeni su i Gradsko društvo Crve­nog križa Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zagreb i udruga Radio mreža, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.

     Nakon odlično odrađenih radionica u Puli 21. travnja i Splitu 28. travnja 2016., na red su stigli Zagreb i Zagrebačka županija, za ko­je su održane čak dvije radionice - 17. i 24. svibnja. Obje eduka- tivne radionice su, kao i prethodne, većim dijelom namijenjene ak­tivistima SUH-a te osobama koje imaju savjetodavnu ulogu i po­mažu umirovljenicima i starijim osobama u izbjegavanju rizika ili „popravljanju štete” nastale pri potpisivanju ugovora o uzdržavanju ili drugim načinima prijenosa imovine....

Read more...

 

U fokusu: VLADA TRAŽI IZMJENE ZDRAVSTVENIH ZAKONA PO HITNOM

                  POSTUPKU

Kako zakinuti pacijenta na 101 način

     Vlada je 25. svibnja 2016. parlamentu na raspravu i usvajanje uputila izmje­ne Zakona o obveznom zdravstve­nom osiguranju te Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i to po hitnom postupku, naglasivši kako je završena javna rasprava pa tu re­formu treba hitno provesti. Ako niste primi­jetili, ministru Nakiću je izrastao veliki šilja- ti nos, jer mu laganje ne predstavlja nika­kav problem. Javna rasprava nije provede­na, osim ako svoje intervjue i izjave mediji­ma ne smatra raspravom.

     Umirovljeničke udruge koje zastupaju interese 1,2 milijuna starijih osoba, Matica i Sindikat umirovljenika, u više su se na­vrata javno usprotivile Nakićevoj reformi, press konferencijom i priopćenjima, a naj- poslije su 30. svibnja uputile žurnu e-mail poruku premijeru Oreškoviću i ministrici Šikić, upozoravajući kako ni nakon brojnih obećanja i zavlačenja, još nije obnovljeno Nacionalno vijeće za umirovljenike i stari­je osobe, kao uhodani model dijaloga i savjetovanja o svim strategijama, politika­ma i propisima prije no što budu od strane Vlade RH upućeni u saborsku procedu­ru. Posebnim dopisom u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, nadležno za us­postavu i kanaliziranje dijaloga s um­irovljeničkim udrugama, ponovno se obra­tio i Ante Gavranović, predsjednik bivšeg Nacionalnog vijeća. Umirovljenici nisu do­bili na očitovanje predložene zakone, već su zaobiđeni....

Read more...

 

događanja GDJE JE NACIONALNO VIJEĆE ZA UMIROVLJENIKE I

                    STARIJE OSOBE:

Ne možete mijenjati zdravstvene zakone bez umirovljenika!

     Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske, udruge koje okupljaju oko 300.000 um­irovljenika diljem Hrvatske, uputile su 25. svibnja javno priopćenje kojim zahtijevaju da Hrvatski sabor odbije hitnu proceduru za izmjenu Zakona o zdravstvenom osigu­ranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer nacrti izmjena nisu prethodno upućeni na Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe kao savjetodavno tijelo pri Vladi Republike Hr­vatske.

     U prethodnim mandatima Vlade Republike Hrvatske ut­vrđen je temeljni zadatak Nacionalnog vijeća da razmatra i daje svoje prethodno mišljenje o svim zakonima i propisima koji su od interesa za umirovljenike i starije osobe, a zdrav­stveni zakoni to neosporno jesu. Međutim, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava do sada nije sazvalo sjednicu Nacio­nalnog vijeća, iako je tekst novog sporazuma usuglašen, te su imenovani članovi tog tijela. Očito je riječ o izbjegavanju otvaranja prostora za aktivno sudjelovanje u procesima od­lučivanja predstavnika 1,2 milijuna umirovljenika i starijih osoba, čime se od strane Vlade zaobilaze vrijedne demo­kratske tekovine i uhodani model dijaloga kao dio temeljnih načela aktivnog starenja Europske unije, piše u priopćenju....

Read more...

 

SAJAM U ZAGREBU - PRAVO DOBA

Nošnje i slatke delicije oduševile posjetitelje!

     „Pravo doba - Sajam za 50+ generacije” održan je na Zagrebačkom velesajmu od 19. do 21. svibnja ove godine, a na njemu je Povjereništvo SUH-a Zagreb predstavilo tri podružnice. Zagrebački velesajam u partnerstvu s Gradom Zagrebom i Zakla­dom Zajednički put organizirali su ovaj dru­gi po redu sajam, koji je na jednom mjestu okupio profesionalce koji su uključeni u po­većanje kvalitete života u starijoj dobi.

     Na štandu Povjereništva SUH-a Za­greb prezentirane su aktivnosti triju po­družnica - Studentski grad, Pešćenica i Vrbovec. Prvog dana sajma, 19. svibnja Studentski grad, kao jedna od aktivnijih podružnica, ukrasio je SUH-ov štand ruč­nim radovima u tehnici quilling, slikama, fotografijama, nakitom i brojnim drugim rukotvorinama koje su izradili njihovi čla­novi. Osim izložbenih radova, projekcijom su nastojali prikazati svoje brojne aktiv­nosti za koja su se mnogi prolaznici zain­teresirali, iako nisu iz tog dijela grada.

     Drugi dan sajma predstavila se po­družnica Pešćenica sa svojim ručnim ra­dovima - slikama na staklu, nakitom, decoupageom, ručno izrađenim ukrasnim šeširima...Svi su se ručni radovi mogli kupiti na štandu....

Read more...

 

Matica i Sindikat umirovljenika protiv

poskupljenja dopunskog osiguranja


    Na hitno sazvanoj izvanrednoj konferenciji za novinare, koja se održala u četvrtak 31. ožujka 10.30 sati u Zagrebu, Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) i Matica umirovljenika Hrvatske (MUH) oštro su se usprotivili najavama povećavanja dopunskog zdravstvenog osiguranja sa 70 na 89 kuna, upozorivši da bi to bio novi težak udarac za najstariju populaciju te traže da se taj prijedlog odbaci. 

Read more...

 

Aktivnosti: PRAVO DOBA Sajam za 50+ generacije

     PRAVO DOBA - sajam za 50+ generacije održat će se na Zagrebačkom velesajmu od 19. do 21. svibnja ove godine. Na jednom mjestu okupit će se profesionalci uključeni u povećanje kvalitete života u starijoj dobi, kako bi generacija­ma 50+, čiji udio u ukupnom stanovništvu Hrvatske iznosi skoro 40 posto, pripremili nezaobilazno događanje.

     Zagrebački velesajam sa suorganizatorima stručno- popratnog programa Gradom Zagrebom i Zakladom zajed­nički put, priprema ovaj sajam, koji će ponuditi odgovore na pitanja kao što su očuvanje ili poboljšanje zdravlja, kreativno korištenje slobodnog vremena, osiguranje njege u poznim godinama, financijska sigurnost, te integracija u društvo i ostvarenje međugeneracijske komunikacije....

Read more...

 

9. SVJETSKI DAN PLESA: Rasplesani seniori

     U Centru za kulturu Trešnjevka, pod pokroviteljstvom gradonačelnika Zagreba Milana Bandića te suorganizato­re, Zakladu Zajednički put i Sportski plesni klub „Harmo- ny“, 29. travnja ove godine obilježena su dva bitna datu­ma - 9. Svjetski dan plesa i Europski dan solidarnosti me­đu generacijama. Kroz plesni podij prošlo je preko 200 iz­vođača, koji su nam prezentirali raznoliki i šaroliki plesni program, poput društvenih plesova, show dancea, suvre­menog plesa, folklora i dr.

     U plesnom programu sudjelovale su i članice podružni­ca SUH-a Studentski grad, Peščenica i Ina, koje su plesa­le u ritmu polonjeze, lambade i disco-foxa. Publika, koju su dijelom činili i sami sudionici plesa, pružila je punu podršku natjecateljima i gostima, te se još jednom poka­zalo kako životna dob nije prepreka za plesni pokret, već je potrebna samo dobra volja. Od ugodnog druženja uz ples i glazbu 2008. godine, ova manifestacija prerasla je u gotovo neizostavan događaj u kalendarima domova za starije osobe, gerontoloških centara Zagreba te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

     Vješte SUH-ovke su pokazale izvrsnu pripremljenost i dobile puno čestitki mladih sudionika. (Vesna Bečić)

 

Radnička prava i za izbjeglice

     Tradicionalni susret predstavnika Saveza samostalnih sindikata Hr­vatske i Saveza slobodnih sindikata Slovenije održan je 26. travnja na zajedničkoj graničnoj kontroli Bregana - Obrežje. Tom su prilikom predsjednici Mladen Novosel i mr.sc. Dušan Semolič potpisali Zajed­ničku izjavu o izbjeglicama: Ljudska i radnička prava za sve.

     U Izjavi je naglašeno da su države članice EU od 2013. godine pri­mile gotovo 2.000.000 izbjeglica, a da se ove 2016. godine očekuje vi­še od milijun novih. Države EU ne smiju zatvarati granice i među njima mora postojati koordinacija u pružanju pomoći, kako ne bi postale žrt­ve krijumčarenja ljudima i kako bi im se osigurao siguran i dostojan­stven život, rad, zdravlje i obrazovanje, dakle život dostojan čovjeka. Ti će se ljudi integrirati u novu sredinu i koristit će ubuduće novoj za­jednici.    Naglašeno je da sindikati moraju imati važnu ulogu u obrani poštovanja te zaštiti života i dostojanstva tih ljudi. Vlade i socijalni part­neri moraju raditi zajedno, jer „odgovornost je svih nas govoriti o ovom problemu, te zahtijevati zaštitu ljudskog života i dostojanstva. Ljudska prava za sve! „Predsjednik SSSH Mladen Novosel, kao ovogodišnji do­maćin, pozdravio je prisutne goste i novinare i naglasio da možemo bi­ti ponosni na dugu tradiciju ovih susreta. Objasnio njihovu svrhu i že­lju da traju još mnogo godina kako bi u svijetu, a osobito u našem ok­ružju bilo ljepše, bolje i ljudskije živjeti!...

Read more...

Aktualno arhiva